No comments

Od hlavního náčelnictva všem skautkám a skautům

Milé sestry a milí bratři,

po delší odmlce se v tomto období snažíme vrátit k naší běžné skautské činnosti. Jelikož jsme si vědomi obtížného období způsobeného šířením Covid-19 a řadou s tím souvisejících omezení, bychom vám všem nejprve rádi poděkovali za snahu udržet veškeré skautské činnosti v chodu. Velký dík patří za konání všech forem táborů, které se vám přes obtížné podmínky podařilo přes prázdniny uspořádat.

Do další činnosti vám přejeme mnoho trpělivosti. A to především s měnícími se podmínkami pro naši činnost. Jsme přesvědčení, že se vám daří sledovat aktuální nařízení jak vlády, tak vašich místních samospráv a dalších úřadů. Kdybychom vám mohli být jakkoliv nápomocni neváhejte se na nás obrátit.

Doufáme, že situace se brzy zlepší natolik, abychom se mohli zase všichni setkávat při naší činnosti tak jako jsme byli dlouhá léta zvyklí.

Se stiskem levičky,
Hlavní náčelnictvo

No comments

Závěrečný víkend Svojsíkova vůdcovského kurzu

S ohledem na aktuálně vyhlášený nouzový stav rozhodlo vedení SVK takto: Celý příspěvek

2 komentáře u textu s názvem Smutná zpráva

Smutná zpráva

S velkým smutkem Vám za celé hlavní náčelnictvo oznamuji, že bratr Jan Chlumecký – Vlk, starosta našeho spolku Skaut – český skauting ABS tragicky zahynul dne 21. 2.2018 ve věku 43 let při dopravní nehodě. Pro jeho rodinu i pro nás je to velká ztráta. Věnujte mu prosím tichou vzpomínku. Čest jeho památce.
Nadace ADRA vyhlásila sbírku na pomoc jeho rodině – ženě a dvěma dětem. Odkaz https://www.adra.cz/nadace-adra/verejna-sbirka
https://www.darujme.cz/projekt/1200925  
tento odkaz je pro dary on-line
No comments

Smutná zpráva

14. 1. 2018 nás také náhle opustila, ve věku 64 let, sestra Marie Doupovcová – Majka, obětavá skautská vůdkyně, činovnice, dobrá duše a kamarádka ze střediska „Čante“ ve Zlíně. Čest její památce.
No comments

Svojsíkův kurz a lesní škola 2015

V termínu od 15.-22. srpna 2015 proběhly Svojsíkův vůdcovsky kurzy a Svojsíkova lesní škola pro dívčí i chlapecký kmen.

Celý příspěvek

No comments

Návštěva v tajemné zahradě

XV. setkání družin Skauta ABS

Na letošní setkání družin nás pozvalo středisko Gatagewa v termínu 16. – 18. října 2015 do skautské osady střediska „Lípa“ v Roztokách u Prahy. Své zastoupení zde měla střediska Lesní moudrost, Pangea, Pětiistá růže a samozřejmě Gatagewa.
Všichni se sjeli v pátek pozdě večer za velkého deště. Uvítání teplým čajem bylo příjemné a díky počasí se šlo rovnou spát.
V sobotu ráno už nepršelo, a tak celý program od nástupu až po večerní heň probíhal bez problémů a v pohodě. Celý příspěvek

No comments

Ivančena 2014

25. – 27. 4. 2014

Pátek:

Sraz na výpravu Ivančeny byl u pošty. Přišli: Pírko, Sekáč, Kuba, Honza R., Lenka, Arini, Garp, Myšák, Martin, Stín, Rian, Skukum, Papao, Ewernya, Tom a Vočko.

Až jsme přišli všichni, tak jsme se odebrali do vestibulu hlavního nádraží a počkali jsme, až pojede rychlík. V rychlíku moc místa nebylo, tak jsme si přisedali k někomu jinému. Celý příspěvek

No comments

Usnesení VII. řádného sněmu Skauta ABS 11. 5. 2013

Sněmu se zúčastnilo 31 delegátů z  35  delegovaných. Sněm byl usnášení schopný. Celý příspěvek

No comments

Usnesení VI. řádného sněmu Skauta ABS 21.5.2011 v Praze

Sněmu se zúčastnilo 26 delegátů z 34 delegovaných. Sněm byl usnášení schopný

Sněm bere na vědomí zprávu sestry starostky o činnosti náčelnictev za období 2009 -2011

Sněm bere na vědomí zprávy bratra náčelníka, sestry náčelní a sestry starostky

Sněm bere na vědomí zprávu o stavu účtu a pokladny

Sněm bere na vědomí informaci revizní komise

Sněm schvaluje nošení příležitostných nášivek (nad pravou kapsou košile po dobu 1 roku od skončení akce pověřuje Hlavní náčelnictvo zapracováním do krojového předpisu Skauta ABS

Sněm pověřuje Hlavní náčelnictvo vytvořením pracovní skupiny pro zpracování vzdělávacího programu Skauta ABS dle předložených návrhů, vypracováním projektů  pro žádosti o akreditace MŠMT pro práci s dětmi a mládeží, pro hlavní vedoucí táborů a jejich předložení MŠMT

V rámci vzdělávacího programu  budou zpracovány podmínky pro možnost uznávání absolvence lesních škol u jiných skautských organizací

Hanka Končická   Starostka Skauta ABS

 

 

 

No comments

Usnesení V. řádného sněmu Skauta ABS

V. řádný sněm Skauta ABS proběhl dne 23. 5. 2009 v Praze.
Celý příspěvek