No comments

USNESENÍ IV. ŘÁDNÉHO SNĚMU SKAUTA ABS

Orlovy 19.5.2007

Celý příspěvek

No comments

Setkání sester se skautingem v srdci

Konalo se v sobotu 25. listopadu 2006 v Praze v prostorách YWCA Celý příspěvek

No comments

IV. řádný sněm Skauta – českého skautingu ABS

Hlavní náčelnictvo svolává IV. řádný sněm občanského sdružení Skaut – český skauting ABS na sobotu 19. května 2007. Celý příspěvek

No comments

Deklarace World Federation of the Independent Scouts

Světová federace nezávislých skautů je mezinárodní, nevládní a nepolitická federace složená z oficielních skautských organizací, nikoliv z jednotlivců. Celý příspěvek

No comments

Jarní setkání vůdců a vůdkyň Skauta ABS

Proběhlo 24. – 26. 3. 2006 v klubovně střediska „Gatagewa“ v Praze. Celý příspěvek

No comments

Setkání u příležitosti 90. výročí založení dívčího skautingu u nás

Pár slov, sice trochu opožděně, ale přece o jednom prosincovém setkání… Konalo se 3. prosince 2005 a setkání to bylo přátelské, příjemné a neformální, tak jako ostatně dívčí setkání bývala a bývají, bez ohledu na to, ke kterému skautskému sdružení dnes ta která z nás patří. Celý příspěvek

No comments

Podzimní setkání vůdkyň

Proběhlo o víkendu 3.- 5. 11. 2005 v Praze, v klubovně střediska „Gatagéwa“. Celý příspěvek

No comments

Podzimní setkání vůdců

Přítomni byli zástupci středisek z Brna, Zbiroha, Tábora a Prahy. Celý příspěvek

No comments

Zpráva o indiánském koncilu DANS 2005

Wakonda ustanovil, že den neměně následuje noc a léto následuje zimu. Můžeme se spolehnout na tyto pravidelné změny a můžeme podle nich řídit svůj život.

Tak nás Wakonda učí, že naše skutky a naše slova musí být pravdivé, abychom mohli jeden s druhým žít v míru a ve štěstí.

Celý příspěvek

No comments

Jezdí tu parník do Štěchovic?

V pořadí již páté setkání družin proběhlo ve znamení skautských výročí připadajících na rok 2005.

  • 90. výročí založení dívčího skautingu
  • 15. výročí znovuobnovení skautské činnosti v naší republice
  • 5. výročí vzniku Skauta – českého skautingu ABS

Celý příspěvek