28 komentářů u textu s názvem Nové vlčácké stopy – Zelená stopa (obsah)

Nové vlčácké stopy – Zelená stopa (obsah)

Jedná se o sumu připomínek posbíraných napříč středisky. Je možné, že jsem nějaké vaše připomínky přehlédl. Pokud ano, omlouvám se, můžete je sdělit teď. Takřka všechny uvedené už byly diskutovány na Setkání vůdců a vůdkyň, kde některé už byly přítomnými odsouhlaseny a některé ne. Nicméně protože jsme nebyli zastoupeni zdaleka všichni, předkládám je znovu k diskuzi. Předběžně schválené změny jsou uvedeny tučně a je za nimi napsáno „schváleno“. Pokud se k bodům už nikdo další nevyjádří, zůstane zachovaný výsledek ze Setkání vůdců a vůdkyň. Celý příspěvek