No comments

LST 2016 Gatagéwa

Ahoj sestry a bratři.

9.7. 2016 jsem se společně s bratrem Vlkem byl podívat na letní tábor u Hanky s Pandou. No a konečně jsem se dostal k tomu, abych sestříhal film který jsem tam pořídil. Nechci si to nechávat pro sebe, hlavně kvůli dětem. Zdraví Patt

No comments

Čas

K zamyšlení jsou pro nás  následující slova Michela Quista, autora knihy „Mezi člověkem a Bohem“:

Vyšel jsem. Venku se procházeli lidé.

Chodili sem a tam, procházeli se, pospíchali, běhali.
Jezdila kola, jezdila auta, jezdila nákladní auta.
Ulice se hýbala, město se hýbalo, celý svět se hýbal.
Běhali, aby neztratili čas, honili se za časem, aby dohnali čas, aby získali čas. Celý příspěvek

No comments

Jak jsme zachraňovali čas

Tradiční setkání vůdců a vůdkyň dává od loňského roku možnost účasti i roverů, rangers, kteří pomáhají při vedení oddílů, rádců a rádkyň…. Má to být setkávání nejen pracovní, ale i osobní. Letos byla zastoupena střediska Gatagewa, Pangea, Javor, Lesní moudrost a středisko Pětilisté růže, a to jak vůdci a vůdkyněmi, tak mladšími.

V sobotu ráno jsme zahájili boj s auditory tím, že jsme se snažili zachránit promarněné roky. Vlastně celé století, které chtěli auditoři získat, a tak přiblížit lidi k jejich zániku.. (Terry Prattchet, Zloděj času) Celý příspěvek

No comments

Svojsíkův kurz a lesní škola 2015

V termínu od 15.-22. srpna 2015 proběhly Svojsíkův vůdcovsky kurzy a Svojsíkova lesní škola pro dívčí i chlapecký kmen.

Celý příspěvek

No comments

Návštěva v tajemné zahradě

XV. setkání družin Skauta ABS

Na letošní setkání družin nás pozvalo středisko Gatagewa v termínu 16. – 18. října 2015 do skautské osady střediska „Lípa“ v Roztokách u Prahy. Své zastoupení zde měla střediska Lesní moudrost, Pangea, Pětiistá růže a samozřejmě Gatagewa.
Všichni se sjeli v pátek pozdě večer za velkého deště. Uvítání teplým čajem bylo příjemné a díky počasí se šlo rovnou spát.
V sobotu ráno už nepršelo, a tak celý program od nástupu až po večerní heň probíhal bez problémů a v pohodě. Celý příspěvek

No comments

Workshop WFIS 2014

O víkendu 31. 10. – 2. 11. 2014 vyrazila  trojice – Vlk, Panda a Hanka – na workshop, který pořádali BPSA UK na táborové základně Linnet Clough Scout Camp nedaleko Manchesteru.

Po přistání v pátek v poledne jsme si prohlédli město, které na mnoha místech připomíná kulisu k příběhům Julese Verna. Využili jsme volného vstupu do Museum of Industry and Science, zajistili si jízdenky do obce Marple a zavolali na zaslané telefonní číslo, kdy tam dojedeme. Po vystoupení z vlaku na nás čekalo auto, které nás dovezlo na místo.
Během pátku se sešlo všech 80 účastníků z Německa, Španělska, Itálie, Irska, Dánska, od nás a těch, kteří zde byli na domácí půdě. Celý příspěvek

No comments

Setkání družin

Letošní setkání družin pro nás připravilo středisko  Pangea ze Šlapanic.
Sešlo se na něm na sedmdesát bratrů a sester ze čyř středisek.Byli to zástupci středisek
Lesní moudrost (Brno)
Pětilisté růže (Jindřichův Hradec)
Gatagewa (Praha)
Pangea (Šlapanice) Celý příspěvek

No comments

Ivančena 2014

25. – 27. 4. 2014

Pátek:

Sraz na výpravu Ivančeny byl u pošty. Přišli: Pírko, Sekáč, Kuba, Honza R., Lenka, Arini, Garp, Myšák, Martin, Stín, Rian, Skukum, Papao, Ewernya, Tom a Vočko.

Až jsme přišli všichni, tak jsme se odebrali do vestibulu hlavního nádraží a počkali jsme, až pojede rychlík. V rychlíku moc místa nebylo, tak jsme si přisedali k někomu jinému. Celý příspěvek

No comments

Potkali jsme se v Praze

Tradiční setkání vůdců a vůdkyň Skauta – českého skautingu ABS proběhlo v sobotu 25. ledna 2014 v Praze v klubovně střediska „Gatagewa“.

Bylo zde zastoupeno pět z osmi středisek. Sestry ze střediska Javor a Čante byly omluveny. Proč nebyl přítomen zástupce Šavanů není známo.

V první části setkání jsme si jako tradičně řekli, co se za uplynulý rok v našich střediscích odehrálo, v čem jsme byli úspěšní a v čem nikoliv. Je dobře, že těch úspěchů bylo více. Celý příspěvek

No comments

Setkání sester se skautingem v srdci

Konalo se v sobotu 25. listopadu 2006 v Praze v prostorách YWCA Celý příspěvek