No comments

Setkání sester se skautingem v srdci

Konalo se v sobotu 25. listopadu 2006 v Praze v prostorách YWCA Celý příspěvek

No comments

Jarní setkání vůdců a vůdkyň Skauta ABS

Proběhlo 24. – 26. 3. 2006 v klubovně střediska „Gatagewa“ v Praze. Celý příspěvek

No comments

Setkání u příležitosti 90. výročí založení dívčího skautingu u nás

Pár slov, sice trochu opožděně, ale přece o jednom prosincovém setkání… Konalo se 3. prosince 2005 a setkání to bylo přátelské, příjemné a neformální, tak jako ostatně dívčí setkání bývala a bývají, bez ohledu na to, ke kterému skautskému sdružení dnes ta která z nás patří. Celý příspěvek

No comments

Podzimní setkání vůdkyň

Proběhlo o víkendu 3.- 5. 11. 2005 v Praze, v klubovně střediska „Gatagéwa“. Celý příspěvek

No comments

Podzimní setkání vůdců

Přítomni byli zástupci středisek z Brna, Zbiroha, Tábora a Prahy. Celý příspěvek

No comments

Zpráva o indiánském koncilu DANS 2005

Wakonda ustanovil, že den neměně následuje noc a léto následuje zimu. Můžeme se spolehnout na tyto pravidelné změny a můžeme podle nich řídit svůj život.

Tak nás Wakonda učí, že naše skutky a naše slova musí být pravdivé, abychom mohli jeden s druhým žít v míru a ve štěstí.

Celý příspěvek

No comments

Jezdí tu parník do Štěchovic?

V pořadí již páté setkání družin proběhlo ve znamení skautských výročí připadajících na rok 2005.

  • 90. výročí založení dívčího skautingu
  • 15. výročí znovuobnovení skautské činnosti v naší republice
  • 5. výročí vzniku Skauta – českého skautingu ABS

Celý příspěvek

No comments

Jarní setkání vůdců a vůdkyň

Konalo se 12. a 13. 3. 2005 v klubovně střediska „Gatagéwa“ za účasti zástupců téměř ze všech středisek. Celý příspěvek

No comments

„Totalita vylučuje skauting, skauting vylučuje totalitu“

To je  jedna z památných vět  profesora Antonína Benjamina Svojsíka (1876-1938), kterou pronesl těsně před svou smrtí po svém návratu z návštěvy Ruska.

Dnes, 5. září 2011 si připomínáme 135. výročí narození této významné osobnosti. Toto výročí si připomenou členové Skauta ABS nejen na svých zářijových schůzkách, ale také na našem tradičním setkání družin, které bude probíhat letos v Praze.

No comments

WFIS General Assembly

O víkendu 13. – 15. 2. 2009 proběhl v Kodani řádný sněm (General Assembly) WFIS Celý příspěvek