No comments

Usnesení IX. řádného sněmu Skauta ABS

Proběhl v Praze v klubovně střediska „Gatagewa“, Husitská 44, Praha 3 dne 13. 5. 2017

Sněm  vzal na vědomí zprávu mandátové komise .

Přítomno bylo 26 delegátů z 33 pozvaných, 3 delegáti měli plnou moc. Sněm byl usnášeníschopný. Celý příspěvek

No comments

VIII. řádný sněm Skauta ABS

Sněm proběhl 16. 5. 2015, zúčastnilo se 29 delegátů z 30  delegovaných. Sněm byl usnášení schopný.
Proběhla diskuse k předloženému návrhu změny stanov, středisko Lesní Moudrost Brno stáhlo svůj návrh na obsáhlejší změnu stanov
Proběhla diskuse o zkušenostech s plněním stop, hvězd a liliových lístků v jednotlivých oddílech.
Delegáti sněmu byli informování o situaci v očkování dětí v souvislosti s pobytem na zotavovacíh akcích Celý příspěvek

No comments

Tábor Hačurů a „Pakárna“

To je název velmi úspěšné táborové hry, z vojenského prostředí, kterou pro letní tábor vytvořil a sepsal bratr Jan Holub – Kraťas.. Měla úspěch u skautů. a k obecnému údivu, i u skautek. Úkoly vyplývají z legendy a množství autentických „rekvizit“ záleží na možnostech organizátorů. My jsme jich měli díky  bratru Kraťasovi opravdu hodně.

Tábor hačurů

No comments

Wetemaa

Úvod

Legenda hry je převyprávěním děje knihy Adama Andrese Wetemaa, knihy o osudu jedenácti družiníků krále Gudleifera, jak ji sepsal Ceredig Mořeplavec.
Hra je rozdělena na 3 části, všechny se odehrávají až na letním táboře.
I. Shánění
II. Cesty pro relikvie – shromáždění relikvií
III. Sjednocení země ÉLLAD – bitva a slavnost sjednocení země

Celý příspěvek

No comments

Deníky indiánských dětí

Metodika a legenda etapové hry pro letní tábor. Určeno pouze pro vnitřní potřebu činovníků Skauta ABS.

Táborové deníky
Zápisník dětí

No comments

Zaklínadla

Metodika hry pro letní tábor na téma knihy T. Prattcheta „Lehké fantastično“ s texty k jednotlivým úkolům s originálními ilustracemi bratra Jana Holuba – Kráti. pro inspiraci či použití našimi vůdci a vůdkyněmi.

Zaklínadla

No comments

Usnesení VII. řádného sněmu Skauta ABS 11. 5. 2013

Sněmu se zúčastnilo 31 delegátů z  35  delegovaných. Sněm byl usnášení schopný. Celý příspěvek

No comments

Usnesení VI. řádného sněmu Skauta ABS 21.5.2011 v Praze

Sněmu se zúčastnilo 26 delegátů z 34 delegovaných. Sněm byl usnášení schopný

Sněm bere na vědomí zprávu sestry starostky o činnosti náčelnictev za období 2009 -2011

Sněm bere na vědomí zprávy bratra náčelníka, sestry náčelní a sestry starostky

Sněm bere na vědomí zprávu o stavu účtu a pokladny

Sněm bere na vědomí informaci revizní komise

Sněm schvaluje nošení příležitostných nášivek (nad pravou kapsou košile po dobu 1 roku od skončení akce pověřuje Hlavní náčelnictvo zapracováním do krojového předpisu Skauta ABS

Sněm pověřuje Hlavní náčelnictvo vytvořením pracovní skupiny pro zpracování vzdělávacího programu Skauta ABS dle předložených návrhů, vypracováním projektů  pro žádosti o akreditace MŠMT pro práci s dětmi a mládeží, pro hlavní vedoucí táborů a jejich předložení MŠMT

V rámci vzdělávacího programu  budou zpracovány podmínky pro možnost uznávání absolvence lesních škol u jiných skautských organizací

Hanka Končická   Starostka Skauta ABS

 

 

 

No comments

Usnesení V. řádného sněmu Skauta ABS

V. řádný sněm Skauta ABS proběhl dne 23. 5. 2009 v Praze.
Celý příspěvek

No comments

USNESENÍ IV. ŘÁDNÉHO SNĚMU SKAUTA ABS

Orlovy 19.5.2007

Celý příspěvek