TOPlist

Skaut – český skauting ABS

Welcome!

If you are scout, you will be scout forever...
On these websites you can see reports from activities of the Skaut ABS. It is non-political, non-governmental, non-profit
EN making association.
More about us in English

Skaut - český skauting ABS

Malenická 1791
Praha 4, 148 00
+420 604 479 977
@ skautabs@skautabs.cz

Zpráva

Usnesení ustavujícího sněmu Skauta – českého skautingu ABS, konaného 25.11. 2000 v Brně

Schvaluje a bere se souhlasem na vědomí:

 • zprávu o činnosti přípravného výboru
 • zprávu o hospodaření
 • jako prozatímní právní základ sdružení Stanovy, předložené přípravným výborem schválené ministerstvem vnitra 6. ledna 2000 a upravené ustavujícím sněmem
 • znění slibů, zákonů, hesel a příkazů pro všechny věkové kategorie
 • znak a slibový odznak Sk
 • volební řád a klíč pro účast na dalším sněmu Sk
 • informace o hospodářsko právních jednáních
 • informace o jednáních, k získání podmínek pro práci v oddílech (pojistné, majetek)
 • výši členských příspěvků pro rok 2001 – 50 Kč, nově registrovaní členové 80 Kč
 • registrační pravidla pro rok 2001

Uděluje:

 • absolutorium přípravného výboru.

Volí:

 • na období do řádného sněmu v souladu se stanovami představitele skauta:
 • starostu Vladimíra Volka, Ing.
  náčelní DK Hanu Kvapilovou, Ing.
  náčelníka ChK Jaroslava Čápa
  předsedkyni RK Yvonu Bouškovou, Ing.
  1. člena RK Jiřího Hvozdeckého
  2. člena RK Václava Kaňku

Ukládá:

 • aby vedoucí v oddílech realizovali usnesení sněmu a postupně zajišťovali plnění úkolů se zřetelem na prioritu výchovné práce.
 • představitelům Sk jednat v duchu přijatých zásad s ostatními skautskými sdruženími, s cílem vytvoření asociace skautských organizací a sledovat vývoj v hnutích dětí a mládeže v ČR, s cílem připravit pro příští sněm informaci o této věci.
 • zvoleným činovníkům, aby si podle vlastního uvážení vytvořili pracovní skupiny.
 • zvoleným činovníkům, aby spolupracovali s orgány státní správy a všemi církvemi v souladu se schválenými stanovami.
 • všem skautkám a skautům, aby hledali ve skautingu cestu k naplnění humanistických ideálů TGM a dalších duchovních hodnot.

Rozhodl:

 • příští řádný sněm svolá nejvyšší náčelnictvo v roce 2001

Ing. Vladimír Volek v.r.
starosta

V Brně 25.11.2000


Příspěvek byl publikován v rubrice Dokumenty a jeho autorem je Jakub Skácel. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Skaut – český skauting ABS

Skaut ABS je skautské sdružení, které vychází ve své činnosti ze zásad světového skautingu a hlásí se k odkazu českého zakladatele A. B. Svojsíka.

Kontakt

e-mail: skautabs@skautabs.cz

telefon: +420 604 479 977
Malenická 1791, Praha 4, 148 00

skautabs.cz

Běží na redakčním systému WordPress.
RSS kanál pro články
RSS kanál pro komentáře