TOPlist

Skaut – český skauting ABS

Welcome!

If you are scout, you will be scout forever...
On these websites you can see reports from activities of the Skaut ABS. It is non-political, non-governmental, non-profit
EN making association.
More about us in English

Skaut - český skauting ABS

Malenická 1791
Praha 4, 148 00
+420 604 479 977
@ skautabs@skautabs.cz

Zpráva

Usnesení 1. sněmu Skauta – českého skautingu ABS, konaného 9.6. 2001 v Praze

Sněm schvaluje:

 • organizační řád
 • volební řád
 • hospodářský řád
 • výchovné koncepce všech výchovných kategorií
 • v souladu se zásadami deklarace Dobré vůle činovnickou kvalifikaci všech členů získanou v Junáku do konce roku 2001 s platností do konce roku 2003
 • vůdcovský odznak
 • roverské odznaky
 • provedení odznaku vlčat
 • název Svojsíkova škola, Svojsíkův kurz
 • změnu zákona,slibu a hesla vlčat
 • klíč delegátů pro příští sněm

Sněm zvolil a potvrdil:

 • na období do řádného sněmu v souladu se stanovami představitele skauta:
 • Hlavní náčelnictvo: starosta Ing. Vladimír Volek
  místostarostka Ing. Iva Macková
  Náčelnictvo chlapeckého kmene: náčelník ChK Jaroslav Čáp
  místonáčelník ChK Miroslav Beránek
  Náčelnictvo dívčího kmene: náčelní DK Ing. Hana Kvapilová
  místonáčelní DK Eva Řeháková
  Revizní komise: Ing. Yvona Boušková
  Jiří Hvozdecký
  Václav Kaňka

Rozhodl:

 • nejmladší dívčí kategorie Sk ponese název SVĚTLUŠKY a jejím znakem bude modrý trojlístek v historické podobě

Pověřuje:

 • náčelnictva rozpracováním zásad výchovné koncepce tak, aby v co nejkratší době byla poskytnuta výchovným jednotkám.
 • HN projednáním všech záležitostí souvisejících se vstupem Sk do Seskupení. Zároveň mu ukládá seznámit členy Sk do 15. 7.2001 písemně s výsledky tohoto jednání a podmínkami členství. O vstupu Sk do Seskupení rozhodnou členové korespondenčním hlasováním do 1.9. 2001. HN bude postupovat v souladu s výsledky hlasování a střediska písemně informuje o výsledcích hlasování a dalších krocích.
 • HN pokračovat v jednání s ostatními skautskými sdruženími o vytvoření asociace skautských organizací.
 • HN informovat mezinárodní skautské organizace o vývoji skautingu v ČR.

Ing. Vladimír Volek v.r.
starosta

V Praze 9.června 2001


Příspěvek byl publikován v rubrice Dokumenty a jeho autorem je Jakub Skácel. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Skaut – český skauting ABS

Skaut ABS je skautské sdružení, které vychází ve své činnosti ze zásad světového skautingu a hlásí se k odkazu českého zakladatele A. B. Svojsíka.

Kontakt

e-mail: skautabs@skautabs.cz

telefon: +420 604 479 977
Malenická 1791, Praha 4, 148 00

skautabs.cz

Běží na redakčním systému WordPress.
RSS kanál pro články
RSS kanál pro komentáře