TOPlist

Skaut – český skauting ABS

Welcome!

If you are scout, you will be scout forever...
On these websites you can see reports from activities of the Skaut ABS. It is non-political, non-governmental, non-profit
EN making association.
More about us in English

Skaut - český skauting ABS

Malenická 1791
Praha 4, 148 00
+420 604 479 977
@ skautabs@skautabs.cz

Zpráva

Podzimní setkání vůdkyň

Proběhlo o víkendu 3.- 5. 11. 2005 v Praze, v klubovně střediska „Gatagéwa“.

V pátek se sešly sestry ze středisek Severka Zlín, Hi-lah-dih Tábor,
Klen Nová Role, Gatagéwa Praha a Neslovice.
Dobu, kdy jednalo Hlavní
náčelnictvo Skauta ABS využily ke společné procházce večerní Prahou,
bowlingu a „pyjamas party“ s čokoládou, plyšákem a dámskými časopisy.

V
sobotu dorazily sestry ze střediska Lesní moudrost Brno a tento den byl
od rána dnem pracovním. Debatovaly jsme o táborech, o hvězdách
světlušek a stupních liliových lístků pro skautky, akreditačním kursu,
vzdělávacích kursech, upřesňoval se plán akcí.

A jaké jsou závazné
závěry jednání?

Hvězdy a lilové lístky

Hvězdy světlušek:

přetrvává
názor, že podmínky jsou pro světlušky příliš snadné. Liliové lístky pro
skautky jsou vyhovující, 3.stupeň však zatím nikdo neplní. Skautky
odcházejí z oddílu dříve, než se k němu dostanou nebo odchází do vedení družin,
případně mezi RS. Přítomné sestry se dohodly na následujícím řešení:

Přechod od světlušek ke skautkám bude možný již s dovršením 10 roku
věku (zachována je možnost individuálního přístupu +/- rok dle
schopností jednotlivých děvčat)
. Tím se rozšíří prostor pro
plnění i 3. stupně liliových lístků. Stávající Hvězdy světlušek budou
doplněny nikoliv o znalosti, ale o některé praktické činnosti, aby se
staly přiměřeně náročné, ale nekryly se s požadavky na skautky.

Odborky
dosud v dívčím kmeni nebyly. Na tomto setkání došlo k dohodě, že lze
zkusit děvčatům odborky nabídnout, zda o ně budou mít zájem.
V co
nejkratší době budou zpracovány návrhy na odborky Rukodělky,
Zdravověda, Sport, Hudba, Táboření, Hry
ve dvou stupních – pro
světlušky a pro skautky. Pokud bude mezi skautkami o plnění odborek
zájem, bude nabídka operativně rozšířena.

Přijdu zase
Bude vycházet,
budou-li do něj přicházet příspěvky. Kromě papírové formy bude na přání
přítomných rozesílána jeho textová podoba e-mailem aktivním vůdkyním,
aby bylo možno s texty dále snadněji pracovat.

Sestry Fringilla a Berouch převzaly vůdcovské dekrety. Ostatní sestry,
které mají své dekrety ještě „v úschově“, opět nedorazily.

V
podvečer
jsme vyšly na krátkou procházku po nejbližším okolí klubovny. Nejvíc se
nám líbila návštěva kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Jiřího náměstí,
u kterého se v současné době usiluje o zařazení do seznamu památek
UNESCO.
Večer jsme se potom věnovaly výrobě vánočních drobností a povídání o vánočních zvycích nad článkem z časopisu,
na které si určitě na štědrý den vzpomeneme.

Co nás čeká:
25 – 27.11.2005
„akreditační“ kurz v Praze – klubovna Gatagéva
3. 12. 2005 – seminář k
90. výročí založení dívčího skautingu v Praze na Ywca
3.-5. 3. 2006
– Tradiční sraz RS v Praze
24. – 26.3. 2006 – společné
setkání vůdců a vůdkyň DK v Praze
22. -24. 9. 2006 – VI. Setkání družin
Skauta ABS

Dluhy pro II. díl kroniky Skauta ABS
Letní tábory 2003
Čertovka
Zbiroh jen CHK; Pětilistá růže, Jindřichův Hradec;
Smiřice
Letní tábory 2004
Čertovka Zbiroh – DK i CHK; Pětilistá růže
Jindřichův Hradec; Klen, Nová Role; Lesní moudrost Brno jen DK; Šlapanice; Smiřice
Letní tábory
2005

Čertovka Zbiroh jen CHK; Pětilistá růže Jindřichův Hradec; Lesní moudrost,
Brno DK; Šlapanice;
Smiřice

Zvláštní uznání patří střediskům Hi-lah-dih z Tábora, Severce ze
Zlína, Gatagéwě z Prahy a Neslovicím za včasné odevzdávání zápisů do
kroniky Skauta ABS. V některých případech nejen o letním táboře, ale i
o jiných akcích střediska. Díky.

sestra Hana Kvapilová – Ježek, náčelní DK


Příspěvek byl publikován v rubrice Kronika a jeho autorem je Jakub Skácel. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Skaut – český skauting ABS

Skaut ABS je skautské sdružení, které vychází ve své činnosti ze zásad světového skautingu a hlásí se k odkazu českého zakladatele A. B. Svojsíka.

Kontakt

e-mail: skautabs@skautabs.cz

telefon: +420 604 479 977
Malenická 1791, Praha 4, 148 00

skautabs.cz

Běží na redakčním systému WordPress.
RSS kanál pro články
RSS kanál pro komentáře