TOPlist

Skaut – český skauting ABS

Welcome!

If you are scout, you will be scout forever...
On these websites you can see reports from activities of the Skaut ABS. It is non-political, non-governmental, non-profit
EN making association.
More about us in English

Skaut – český skauting ABS

Malenická 1791/13,
Praha 4, 148 00
+420 604 479 977
@ skautabs@skautabs.cz
$ 61200022/5500
70103054

Zpráva

Nové vlčácké stopy – Zelená stopa (obsah)

Jedná se o sumu připomínek posbíraných napříč středisky. Je možné, že jsem nějaké vaše připomínky přehlédl. Pokud ano, omlouvám se, můžete je sdělit teď. Takřka všechny uvedené už byly diskutovány na Setkání vůdců a vůdkyň, kde některé už byly přítomnými odsouhlaseny a některé ne. Nicméně protože jsme nebyli zastoupeni zdaleka všichni, předkládám je znovu k diskuzi. Předběžně schválené změny jsou uvedeny tučně a je za nimi napsáno „schváleno“. Pokud se k bodům už nikdo další nevyjádří, zůstane zachovaný výsledek ze Setkání vůdců a vůdkyň.

1. Dobrovolné zkoušky (schváleno)
Kromě změn v jednotlivých bodech patří k obsahovým změnám i úprava „dobrovolnosti“ některých zkoušek. V současném stavu moc nezáleží na výběru, protože ke slibu není potřeba žádná dobrovolná zkouška a ke splnění Stříbrné stopy jsou potřeba naopak všechny. Aby měla vlčata nějakou možnost vlastní volby, padl návrh, aby pro splnění podmínek Zelené stopy bylo potřeba určité množství dobrovolných zkoušek (pravděpodobně nadpoloviční většina). A „splnění podmínek Zelené stopy“ by bylo nutné jak pro možnost skládat vlčácký slib, tak pro splnění Stříbrné stopy. Tento návrh byl předběžně schválený.

2. „Znám jméno a přezdívku šestníka a jeho bydliště“ (schváleno)
U tohoto bodu z prvního lístku jsme se dohodli na záměně „šestníka“ za Mauglího. Dále proběhla diskuze, kdo je vlastně Mauglí. Jestli je to zástupce Akély, které žádnou šestku vést nemusí, nebo jestli je to rádce šestky a šestník je starší vlče, které mu pomáhá. Ukázalo se, že každý to má jinak, když zbude čas, můžeme se o tom tady taky pobavit :-).

 • NÁVRH NA ZMĚNU: „Znám jméno a přezdívku jednoho dalšího zástupce smečky (Mauglí, šestník,…) a jeho bydliště“ (diskutováno)

3. „Znám alespoň dvě jiné tradice své šestky/smečky“ (schváleno)
Dohodli jsme se, že tento bod se přidá do dobrovolných zkoušek v prvním lístku. Slovo „tradice“ se může nahradit „zvyklostmi“ nebo něčím, co se vám zdá vhodnější. Zkouška je reakcí na to, že některé šestky/smečky třeba nemají pokřiky/barvy/čísla a mají něco jiného jako třeba totemovou hůl, Velké vytí a podobně.

4. „Mám napsaný telefon na rodiče do zaměstnání“. (neschváleno)
Padl návrh tuto dobrovolnou zkoušku z druhého lístku zrušit, nebo ji nahradit znalostní mobilního čísla na jednoho z rodičů.

 • NÁVRH NA ZMĚNU:  „Mám napsaná telefonní čísla na oba rodiče a pamatuji si telefonní číslo na jednoho z rodičů.“ (diskutováno). Dobrovolná zkouška s číslem do zaměstnání by zůstala zachovaná a změna by se týkala povinné zkoušky v tomto lístku.

5. „Znám důležitá telefonní čísla tísňového volání“ (schváleno)
Tato dobrovolná zkouška z druhého lístku bude přesunutá do povinných a bude rozšířená o číslo 112.

6. „Přejdu kládu 4 – 5m dlouhou a 15cm širokou“ (neschváleno)
Padl návrh tuto zkoušku ze třetího lístku zcela vypustit. Důvod nebyl udán.

7. „Znám nástrahy internetu“ (schváleno)
Bod bude umístěn do třetího lístku a jeho název ještě nemusí být definitivní. Stejně tak jsme se, myslím, nedohodli, jestli součástí toho bodu (v příručce) bude i kyberšikana (co dělat, když se člověk stane obětí, ale i vyhnout se zdánlivě nevinné kyberšikaně ze své strany).

8. „Umím splývat“ a „Uplavu libovolným stylem 30m“ (neschváleno)
Padl návrh zvážit tyto dobrovolné zkoušky z třetího lístku, protože ne každý je plavec a rodiče ne vždy souhlasí s výukou plavání. Doufám, že tento problém by z části vyřešil nový systém dobrovolných zkoušek.

9. „Mám KPZ a používám ji“ (neschváleno)
Padl návrh tento dobrovolný bod ze čtvrtého lístku vypustit a nechat až pro starší vlčata nebo skauty. Osobně taky považuji tenhle bod s malými vlčátky za nutné zlo, takže bych nebyl proti, kdyby se o tom ještě diskutovalo :-).

10. „Vyprávěl jsem příběh z Knihy džunglí“ (neschváleno)
Padl návrh tento povinný bod z pátého stupně přesunout do dobrovolných. Důvod nebyl udán.

NÁVRH NA ZMĚNU:

Případná změna by se týkala předělání dobrovolných zkoušek v 1. lístku. Žádná z dosavadních zkoušek by nebyla změněna nebo zrušena, jen by se některé sloučily k sobě. Lukáš správně upozornil, že za určitých okolností by se mohlo stát, že v některém oddíle by mohli mít problém se splněním požadované poloviny dobrovolných zkoušek v lístku. Tato změna sice možný problém úplně neodstraňuje, ale snižuje šanci, že by se to někde mohlo stát. S šesti zkoušek se počet sníží na pět, potřeba budou tři.

 • Znám pokřik své šestky nebo smečky.
 • Znám číslo své smečky nebo barvu své šestky.
 • Znám jinou další tradici (zvyklost) své šestky nebo smečky.
 • Znám jinou další tradici (zvyklost) své šestky nebo smečky.
 • Znám označení na vlčáckém kroji.

 

Poznámka: Diskuze k formě vlčáckých stop


Příspěvek byl publikován v rubrice Diskuze a jeho autorem je Rian. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 komentář u “Nové vlčácké stopy – Zelená stopa (obsah)

 1. Hlavní náčelnictvo rozhodlo o prodloužení diskuze o obsahu stop. Bratr Patt posbíral všechny dosavadní připomínky a do konce června předloží návrhy na úpravy. Ty dostanou aktivní účastníci diskuze, případně další bratři, kteří vedou vlčata k připomínkování, doplnění, vyjádření s termínem do konce září.
  Po tomto termínu proběhne zpracování do konečné podoby, včetně úpravy metodických pokynů a na pozdější připomínky nebude brán zřetel.
  Myslím, že času je dost na to, aby se mohli vyjádřit všichni, kteří chtějí a mají k tématu co dodat.
  Do vydání opravených stop je jejich plnění pro vlčata beze změny. Howgh! Hanka

  • Nazdar bratři a sestry.
   Jen pro doplnění, pokud Vás ještě něco napadne, co je podle Vás důležité, se zdůvodněním, pošlete přímo na můj email.
   Náměty které prošly diskuzí jsem si poznamenal. Považuji si za čest spolupracovat s Vámi a chci předem zdůraznit, že si nečiním žádných nároků na neomylnost. Na celý balík problému se dívám s nadhledem i s přihlédnutím k Vašim podmínkám coby dnešních činovníků a rádců.

   Sejmul jsem si od začátku růžové brýle a chtěl se podívat na skutečný stav věcí. Věřte mi, že jsem si pečlivě prohlédl i webové stránky středisek (oddílů), použil stránky FB, abych zjistil co děláte dobře nebo naopak.

   Jenom na okraj: tuším, že před 13 lety vznikly stezky (bratr Tony, coby tehdejší Náčelník CHK), které se beze změn praktikují po současnost. Ale od té doby všem ujel vlak i s obsahem. V současnosti jsou všechny stezky brány jako seznam a dál je na činovnících jak s nimi naloží. V případě STOP (ale i STEZEK) je u Vlčat (ale i skautů) mnoho promarněné energie …

   Chci Vám poděkovat za dosavadní konstruktivnost a těším se na Vaší spolupráci. Takže jdu na to!

 2. Zdar bratři, případně sestry,
  dovolím si také vložit se do diskuze o stopách. Sepisuji to po chvilkách již delší dobu, tak budou tyto postřehy snad ještě aktuální…
  Nejprve se dotknu původních dotazů a pak se (dle času) zapojím k u jednotlivých návazných diskuzí, např. u postřehů bratra Patta.
  Add. 1. Zachoval bych připuštění vlčata ke slibu po splnění jen povinných zkoušek. Pro splnění Stříbrné stopy, jako i pro splnění Zlaté stopy bych však množství povinně splněných dobrovolných zkoušek omezil. Když vlče dostane novou stopu, je plná dalších a nových povinných a dobrovolných zkoušek. No, ale k nim přibude i množství dobrovolných, ale nesplněných zkoušek z předchozí Zelené stopy. Tímto se několik desítek nových dobrovolných zkoušek rozroste o další desítky zkoušek, bez kterých ale není možné Stříbrnou zkoušku úspěšně dokončit. Má to za následek protahování doby, za kterou se Stříbrná stopa plní. Dotkneme li se doby, kterou mají vlčata na splnění stop, málokteré vlče vůbec Stříbrnou stupu dokončí, o Zlaté stopě ani nemluvě… Z mé zkušenosti plyne, že Zlatou stopu u nás nedokončil nikdo, Stříbrnou stupu, tak každé 10. vlče. Pak totiž vlčata dorostou do věku skautského a plní Nováčkovskou zkoušku.
  Jsem tedy pro připuštění vlčata ke slibu po splnění jen povinných zkoušek, avšak aby pro splnění následné stopy nebylo nutné splnit všechny dobrovolné zkoušky z předchozí stopy, ale jen třeba zmíněná nadpoloviční většina zkoušek, vybraných dle libosti.
  Add. 2. Má někdo ve své smečce zastávanou funkci šestníka? Za dobu samostatné smečky vlčat u Stopařů se ještě nenašlo vlče, které by bylo zodpovědně schopno zastávat samostatně nějaké fundovanější úkoly. Vždy u šestky musel být nějaký činovník, kterého bych se nebál oficiálně nazvat v názvosloví našeho hnutí Mauglí, který vedl program. Akéla je pak označení pro vůdce smečky vlčat. Aby jeden z Mauglích dělal zástupce Akély se nevylučuje.
  Proto bych se nebál formulovat zkoušku: „Znám jméno a přezdívku Mauglího a jeho bydliště“.
  Add. 3. Zvážil bych, jestli by neměla přeci jen zůstat v povinných – jde o základní znalost vlčete o své smečce a stejně se s totemovou holí, číslem či barvou (kdo co ve smečce má) budou setkávat.
  Add. 4. Číslo do zaměstnání není nutné, pokud mají rodiče mobil. Dále je tu 1. zkouška v povinných, která zní „Znám adresu svých rodičů a telefonní číslo domů“. Tento bod bych zachoval, ale upravil na „Znám adresu svých rodičů a telefonní číslo na své rodiče (mobilní či pevnou linku)“ – tím by se sloučili a upřesnili obě zkoušky. Umístění by bylo v povinných.
  Add. 5. Souhlas, tísňová čísla by měla rozhodně patřit mezi povinné zkoušky! Číslo 112 je univerzální a plně funkční, nemělo by chybět.
  Add. 6. Tato zkouška podle mě není nutné mít v povinných, přesunul bych ji do dobrovolných.
  Add. 7. Myslím, že bude dobré vlčata o tomto nebezpečí pozvolna informovat, větší prostor bych tomuto tématu dal ve stříbrné stopě a rozhodně ve stezkách skautů. Zkouška by měla být v povinných, a spoji bych je takto: „Znám nebezpečí na internetu a nebezpečí kyberšikany.“
  Add. 8. Plně souhlasím. Tady bych nechal zkoušku na dobrovolnosti, s tím, že když si ji některé vlče nevybere, vybere si jinou a nebude ji muset třeba plnit vůbec. Umět plavání považuji za důležité, ale někdo se to prostě naučí v pozdějším věku…
  Add. 9. Moji poslední zkušenost s KPZ mám, když jsem ji se sedmiletými vlčaty a světluškou zařizoval. KPZ nyní nosí a při nahozených situacích všichni věděli, že KPZ mají a všichni uvedli, že by ji při řešení problému použili. I u malých vlčat se najde situace, kdy by se jim něco z KPZ mohlo hodit. Když vezmeme v úvahu, že plní vlčata zelenou stopu celý rok…
  Add. 10. Tento bod bych v povinných zkouškách nechal, protože jsou Knihy džunglí základní vodítko výchovy vlčat a je to skvělá příležitost, jak na knihu upoutat – vlče se do knihy začte samo, neslyší ji jen čtenou od Akély či Mauglího.

  • Nazdar Tome, starý brachu.
   Mohu Tě požádat, abys popsal jak bys řešil modelovou situaci, kterou jsem navrhl? Ve dveřích se objeví nováček (9 let), který má zájem a chce se účastnit dění. Myslím, že takovou situaci si musel zažít …

   Dle Riana: v 10 letech splní ZELENOU stopu (na splnění má rok). Poté začne plnit postupně STŘÍBRNOU a ZLATOU, což mu vydrží do 12 let.

   Přejde do skautské družiny (nepředpokládám, že by přecházel do jiného skautského oddílu) plní NOVÁČKOVSKOU (opět rok) a ve 13 letech začne s třemi stupni zdatnosti na které má teoreticky tři roky, ale prakticky méně …

   Mohu si dovolit položit otázku pro všechny účastníky diskuze?

   V kolika letech si myslíte, že by mělo vlče (světluška) přecházet do skautské družiny?

   • Zdar Patte, tak já taky zatím aspoň krátce odpovím – co se týče devítiletého nováčka, záleží u nás do velké míry na něm, jak rychle bude stopy plnit – na docházce, píli, šikovnosti. Zelenou stopu u nás vlčata plní taky v průměru zhruba rok, přičemž dřív než za půl roku to asi splnit nejde, protože na schůzce může každé vlče splnit většinou max. 2 body ze stopy (což dělá nějakých zhruba 18 schůzek na celou stopu – půl roku) a přechod na stříbrnou stopu máme podmíněn i jinými věcmi. U dalších stop je to podobné, nicméně „supervlče“ by podle mě mohlo zvládnout za dva roky všechny tři stopy, spíš jsou ale realističtější ty 3 roky, takže devítileté vlče bude mít určitě těžkou práci získat zlatou stopu před přechodem do skautů. Moc se každopádně těším, až napíšeš, kam se nás snažíš touto otázkou dovést a svůj pohled na věc 🙂

    Přechod ke skautům u nás optimálně v 11 letech, posledně to bylo v půlce páté třídy, tzn. noví skauti měli 11 až 11 a půl roku

    • Zdar Patte i ostatní,
     V podstatě nemohu k Tvému dotazu napsat o moc víc, než napsal Rian (z mého oddílu) či Lukáš ze Šlapanic.
     Prakticky se od doby, kdy byl Rian vlče nepodařilo nikomu stihnout splnit Zlatou stopu, protože dorostl do 11 či 12 let a přešel do skautů. Nováčkovská zkouška zabere obvykle taky tak rok, a obvykle se dodělává na táboře. Na něm pak skaut nováček může, ale i nemusí skládat skautský slib – záleží na chování a schopnosti slib dodržet (o tom rozhodne vůdce oddílu). Pak následuje 1. stupeň skautské zdatnosti, který splní jen několik skautů a jen nejvytrvalejší dokončí 2. stupeň, což je podmínka absolvence Rádcovském kurzu. O 3. stupeň se u Stopařů ani nikdo nepokusil, protože absolventi RK nastupují ke družinám na zaškolení a pak případně přebírají družinu, co by rádcové. V tu dobu mají obvykle 16 a více let. Rovering u nás ve středisku nikdo nepraktikuje i když zde jeden pokus byl, ale neúspěšný…
     K dotazu na věk pro přechod vlčat či světlušek mezi skauty asi toto – ve stávajícím složení zkoušek stop/hvězd a skautských stupňů vidím vhodný věk na těch 11 let. V tuto dobu začíná schopen chápat význam skautského slibu, i když to není záruka, že po splnění Nováčkovské zkoušky (cca ve 12 letech) automaticky bude skládat skautský slib (alespoň u Stopařů). Do 11 let má, co by vlče dostatek času na hraní, po přechodu mezi skauty je program a výcvik už vážnější. Taky mám zkušenost, že se ve zkouškách ve stezkách skautů objevuje látka, která je aktuální i ve škole, což napomáhá v jejich plnění. No, a do 15. roku, kdy může jít skaut na rádcovský kurz tak akorát, nebo tak, tak splní 2. stupeň, aby mohl absolvovat RK.
     Toliko prozatím…
     Tom

 3. Pár postřehů k obsahu:

  K bodu 3. Snad slovo ZVYKY, které se ustálilo ve zvířecí říši, vč. kynologie.

  K bodu 4. Telefon do zaměstnání v době mobilů se mi zdá nadbytečný, ve většině případů se dítě bude bavit s automatem. Není od věci číslo na sousedku. Ženy jsou v tomto směru spolehlivější.

  Můj dojem je, že současná vlčata z 80% od 8 let disponují vlastními mobily. Je to současný trend všech rodičů, aby měli jakýsi přehled, kde se jejich dítě nachází a co činí. Proveďte si vlastní průzkum a budete vědět hned.

  Pokud se tady bavíme o zapamatování (nezapamatování) toho nebo onoho čísla jako součást STOPY (HVĚZDIČKY) – je to z mého pohledu irelevantní do budoucna (viz. dále KPZ).

  K bodu 5. O 112 se v Česku opravdu stará HZS. Tísňové číslo 112 bych nepodceňoval. Je to číslo, které má v síti GSM nejvyšší prioritu a službu lze aktivovat i bez vložené SIM karty a dokonce i bez zadání PIN kódu (zamčený telefon)!

  V případě absence signálu domovského operátora vytvoří telefon spojení prostřednictvím jiné, konkurenční sítě GSM. Oproti národním číslům je předností 112 lokalizace přes GPS volajícího.

  Použití 112 je výhodné především v případě událostí, při kterých je potřeba zásah více složek IZS, nebo pokud se nacházíte v cizině (číslo 112 funguje v celkem 81 zemích světa vč. USA, JAR).
  V případě, kdy víme, na kterou složku se chceme obrátit, je výhodnější volit národní číslo. Ale vím, že skauting obecně se často pohybuje v nedostupném terénu, tak bych toto číslo neodkládal.

  K bodu 9. KPZ bych v žádném případě nerušil z jednoduchého důvodu. Pro vlče (světlušku) je to prvek, o který se musí nenásilnou formou „starat“, učí se zodpovědnosti za své věci.

  Ale určitě, oproti KPZ jak ji prezentoval br. Jestřáb, je třeba pozměnit její obsah ale i povýšit její význam. Vlčeti (světlušce) je nutné vysvětlit, proč je KPZ důležitá a kdy, př. za jakých okolností ji může otevřít.

  Vysvětlit, že KPZ je nutná na výpravy, kde má své opodstatnění. Nemá cenu nosit a při každé schůzce dítěti kontrolovat (bodovat) její obsah.

  Obsah bych doporučil oprostit od nepodstatných věcí a nahradil podstatnými: Jméno, bydliště, spojení na rodiče, souseda, zdravotní pojišťovna, krevní skupina bylo obdobou vizitky a zavařené ve fólii.

  Další věci: zápalky, škrtátko (zapalovač) * svíčka * zavírací špendlík * náplast * tužku * tkaničky * píšťalka * kolečko izolepy * vatové podušky (první pomoc, spolu s tukem vynikající podpalovač) * nožík * kompas* …

  To celé v igelitovém sáčku strčit do vodotěsného pouzdra. Pokud je dokonáno, doporučuji vyzkoušet v přítomnosti vlastníka vhozením na hodinku do kbelíku s vodou.

  K bodu 10. Skutečností je, že děti čtou s přibývajícím věkem málo. Vím, že naše vlčata si ke konci schůzky (na zklidnění) z Knihy džunglí četli. Následně se k přečtenému vraceli příště v povídání a hrách.

  Navíc, hledal jsem odpovídající knihu, s podobnými příběhy i pro naše světlušky a povedlo se. Jejich příběhy lze nalézt v české knize od Jana Karafiáta – BROUČCI.

  Pokud je problém se čtením, lze dnes nahradit poslechem audiovizuální nahrávky, jak jsem kdysi slyšel od skautů ze Španělska…

 4. Nazdar bratři.
  Právě jsem si sestavil VŠECHNY stopy (hvězdy) do sebe (kvůli návaznosti)a zjistil několik podstatných věcí. Než je budu konzultovat, potřebuji od Vás pár informací o Vaší skutečné činnosti s vlčaty.

  Modelová situace: přijde klučina ve věku 9 let jako nováček. Měl by splnit ZELENOU stopu
  a) kolik času na to skutečně má?
  b) kolik času má na STŘÍBRNOU stopu?
  c) víte jak velký význam má pro vlče a vůbec pro oddíl celý – STŘÍBRNÁ stopa?
  d) kolik vlčat (historicky) již splnilo ZLATOU stopu?
  e) kdy nosí Vaše vlčata (po slibu) kroj?
  f) kolik výprav s vlčaty za deset měsíců uskutečníte (půldenní / jednodenní / vícedenní)?
  g) máte jako pomůcku nějakou publikaci – jakou?

  Objevuje polemika o počtu dobrovolných bodů zkoušky. Ptám se:
  h) plní se dobrovolně, či dobrovolně povinně?

  Snad nikomu nebudou připadat mé otázky dotěrné ale i tak, odpovězte podle skutečnosti, budu Vám velmi vděčný. Pokud sem kouknou i děvčata, mohou odpovědět také, budu rád.

  • Zdar Patte,
   je bezva, že nám pomáháš, díky moc:))))))))))
   K dobrovolným bodům.
   Původně měly být dobrovolné opravdu dobrovolné. Pak ale silnější polovina prosadila, že povinné jsou pocvinné pro základní stupeň a dobrovolné pro zlatý stupeň(tedy kvalitnější splnění daného stupně)
   Kdo chce získávat další stupeň (stopu, hvězdu), mění se mu všechny dobrovolné z minulého stupně na povinné a přibývají další dobrovolné, které jsou na dlaším levlu opět povinné…
   Původní dohoda byla že obsah liliových lístků (stop, hvězd) je jen to základní, co chceme pro srovnatelné znalosti v jednotlivých věkových kategoriích napříč sdružením. co je v kterém oddíle navíc je fajn….
   A tak jsou vlastně nakonec všechny body povinné, a to je to, co chtějí něktří změnit
   já jsem patřila v počátku do skupiny „dobrovolné opravdu dobrovolné“, ale postupem doby se přikláním k stávajícímu systému
   kolik času vlče/ světluška má na nováčkovskou a kdy začíná nosit kroj se liší v jednotlivých střediscích, stejně jako čas na plnění dalších zkoušek a počet akcí
   u nás je to každý měsíc 1 víkendová akce nebo delší výprava, systém Velikonoce, podzimky, zimní tábor – po vánočních svátcích do konce vánočních prázdnin…
   údaje o počtu splněných zlatých či jakýchkoliv jiných stop či hvězd napříč středisky se nikdy nepodařilo získat…

   • Jenom malé upřesnění: u stop není rozlišení mezi tzv. základním a zlatým stupněm, protože něco takového u vlčat neexistuje (nebo o tom alespoň nevím). Toto rozlišení je pokud vím až u skautů. Takže vlčata, jak píše Hanka, musí kvůli stříbrné stopě splnit všechny dobrovolné zkoušky a kvůli připuštění ke slibu ani jednu, jiný význam (jako třeba jinou nášivku u skautů )nemají.

  • Zdar Patte,

   takže u mé smečky je to takto.

   Většina vlčat přijde k nám ve věku mezi šesti a sedmi lety, protože děláme nábor převážně v prvních třídách na začátku školního roku. Občas samozřejmě přijde i někdo starší, ale spíš jsou to většinou tihle prckové.

   a)oficiální v našem oddíle je, že splnit zelenou stopu musí během jednoho roku, ale je to takový strašák. V praxi mají tolik času, kolik potřebují, je to nastavené individuálně. Většinou to ale je tak, že kluci splní zelenou opravdu během roku, respektive končí na táboře. Ale máme třeba vlče, které plní zelenou už nějaký třetí rok.
   b)Kolik potřebuje, žádný limit není, pouze přechod do skautů (11/12)
   c)Úplně nerozumím otázce. Asi takový význam jako ostatní úrovně stezek a stop, nebo já nevím :-). Rozvoj osobnosti, jsou tam důležité věci, je to návaznost, sice se dá s klidem jet zelená-nováčkovská, ale je dobře, když v tom je ještě stříbrná a kus zlaté. Sice se třeba sem tam něco opakuje, ale to je jen dobře.
   d)Já osobně jsem zlatou splnil v roce 2000, tedy se to ještě netýkalo ABS a někteří mí skoro vrstevníci na tom byli podobně. Z mých vlčat nesplnil zlatou nikdo, ale velká část těch, kteří pak přešli ke skautským družinám, ji plnila. I v tom vidím význam, je to současně i motivace k pohnutí se stříbrnou stopu, když ví, že tam je pak ještě něco. Že ji nakonec nestihnout dodělat, zas taková tagédie není.
   e)Všechna naše vlčata nosí po slibu kroj, bez výjimky. Vlče bez kroje by nejelo na tábor a slib ani neplnilo. Většina vlčat má kroj během prvního roku.
   f)Vlčata mají dvě až tři víkendovky ročně (pátek, sobota, neděle), přes kratší prázdniny už dlouho nikam nejezdíme. Celodenní výpravy (nebo jiné akce na celý den) máme tak jednou za dva nebo tři týdny. Půldenní akce téměř nepořádáme.
   g)Smečku už mám v kuse asi šest let, zpočátku jsem samozřejmě inspiraci hledal. Četl jsem toho hodně, ani se to nemuselo týkat přesně vlčat. Kromě jiného jsem pochopitelně hodně spoléhal i na manuály ke stopám. Teď už jen občas něco přečtu, protože člověk by se měl vzdělávat pořád, ale že bych jel podle nějaké publikace, to ne. Pro zelenou a stříbrnou stopu už teď manuály skoro neotvírám. ( ne že bych to dělal moc jinak, ale už si to pamatuji nazpaměť). Jestli bych měl uvést nějakou publikaci pro práci s vlčaty, která mi na začátku hodně pomohla, tak by to bylo „S vlčaty“ od Balúa.

   Snad Ti to pomůže.

   • Díky, ale vaše odpovědi jsou obecné. Opět chci navázat na vhozenou modelovou situaci, tedy nováček 9 let a jak řešíte v oddílech.

    a) Dle Riana v 10 letech splní ZELENOU stopu (pouze dedukuji) a pak? V 10 letech začne plnit postupně STŘÍBRNOU a ZLATOU, což by mu vydrží do 12 let … ? (z toho vyplývá odpověď na otázku „b„)

    Přejde do skautské družiny (nepředpokládám, že by přecházel do jiného skautského oddílu) plní NOVÁČKOVSKOU (opět rok) a ve 13 letech začne se stupni zdatnosti …? Nebo jak byste u Vás řešili?

    c,d) se prozatím vyhnu.
    e) v kroji myšleno, zda nosí kroj na schůzky v průběhu týdne
    f) Půldenní akcí je myšleno: dnes navštívíme bydliště, aby bylo známo kde, kdo bydlí * jdeme na výstavku * pro vrbové proutky atd.
    g) tak tahle publikace je SKVOST!
    H) chápu dobře, že dobropovině

    • Zdar,

     a) Jo, přesně takhle 🙂 . Konkrétněji než Ty, bych to už asi nenapsal, takže nemám, co bych dodal.
     e) Kroj u nás nosí vlčata, která ho mají už mají zakoupený (nezávisle na slibu) pouze na střediskové a oddílové akce a samostatné akce Smečky. Na schůzky kroje nenosí ani kluci ani vedoucí.
     f) Pořád se i po upřesnění musím držet své původní odpovědi, že půldenní akce skoro nemáme. Když potřebuji řešit nějaké věci typu sehnání proutků nebo něčeho podobného, tak to buď zahrnu do naší dvouhodinové schůzky nebo do celodenní výpravy. V muzeu jsme byli na podzim, ale předtím jsme měli program ve městě, takž to dohromady bylo na celý den. Dřív jsem chodil každý rok se Smečkou do divadla na představení Mauglího, ale už se nehraje a alternativu jsem zatím nesehnal.

     Jinak jsem si pročetl i své další odpovědi a nevím, co bych měl ještě upřesnit, dokonce i za a) a b) se mi zdálo docela konkrétní, ale je to asi tím, že já prostě vím, jak to máme, tak s pochopením sebe sama nemám problém :-). Pokud tedy bude ještě třeba něco upřesnit, tak to rád udělám.

     • Zdar Riane a Patte,
      děkuji za vaši komunikaci, chtěl jsem reagovat na Pattovi dotazy, ale Rian to za mě udělal a líp bych to nenapsal, takže to už nemusím, řešit .
      Mám jen upřesnění k f) – vůdce oddílu (nyní já), sleduje docházku na celooddílových akcích (sem patří i akce, jako střediskové akce, krajské akce a akce celého hnutí a také tábor). Celkem jich ročně bývá cca 22. Z toho jsou 4 víkendové (Pá – Ne), zbytek jsou celodenní výpravy, případně závody (ve vaření, ve zpěvu, Krajské závody, Heršpická štafeta). K tomu máme i akce, které se do docházky nepočítají, protože jsou určeny třeba jen skautů či jen vlčatům, nebo jsou dobrovolné. Účast na oddílových schůzkách se do docházky také nepočítá.
      Mezi ne celodenní akce by se pak daly počítat, Mistr uzlů, což je soutěž ve vázání uzlů před dubnovou oddílovkou a Odpolední posezení u čaje – odpolední akce zaměřena na nějakou skautskou praxi – práce s nožem a broušení nožů, výroba skautských holí…
      Toť vše do Pattovi statistiky 

 5. Zdar všichni,

  upozorňuji, že jsem do příspěvku nad diskuzí připojil nějaké změny. Tyto změny, stejně jako všechny budoucí, jsou označeny tučně a velkými písmeny pod tím konkrétním bodem nebo body, kterých se týkají. Úplně dole je navíc návrh na změnu dobrovolných zkoušek v prvním liliovém lístku.

  Jinak nevím, jestli už jsem to někde zmínil, ale radši připomenu, jak to bude se změnami fungovat. Veškeré změny, které tu budou po skončení diskuze schváleny (přítomnou většinou, což jsou momentálně 2 hlasy 🙂 ), pošlu nejprve všem mailem. Když se nikdo ani tak neozve, tak pak tyto změny půjdou na náčelnictvo chlapeckého kmene, kde musí být schváleny. Předpokládám, že případné schválení proběhne bez problémů, protože nepochybuji o tom, že všichni členové náčelnictva diskuzi sledují, a kdyby měli něco, proti, vyjádřili by to už teď. Možná to vypadá trochu byrokraticky, ale doufám, že se tak vyhnu tomu, že mi bude po skončení úprav polovina lidí nadávat, co jsem tam nacpal za nesmysly :-).

 6. Hu, tak jsem tu 🙂

  Ne, mýlíte se, nechci sem nic napsat, já jen, aby tady Rian a Lukin nebyli tak osamoceni a nečekali marně na další příspěvky a neoháněli se 100% schválením 🙂

  A teď vážně – popravdě hloubkovou kontrolu stop jsem neprováděl a asi ani provádět nebudu, i když nepíši diplomku. Nicméně aslespoň něco málo k bodům a Vašim komentářům:

  1. Líbí se mi, jak je navrženo.
  2. Souhlas s na 100% odsouhlasenou diskutovanou variantou – verze 3. 4. 2014 🙂
  4. …bych telefony na rodiče řeši takto (z osobního brainstormingu trvajícího 10 sekund): „Má napsaná telefonní čísla na rodiče, zná telefonní číslo na jednoho z rodičů.“ Pamatovat si dvě je dle mého v šesti letech poměrně luxus… Napsané číslo do zaměstnání (pokud existuje) – souhlas s Rianem, napsaná informace (nejlépe v mobilu) nikomu žíly nepřetrhne – v dobrovolných… ,
  5. Já osobně si to číslo pamatuji jen proto, že do Komárova jezdí tram. č. 12. Kolik vlčat Sk. ABS bydlí v Komárově? Kromě toho všude slyším, že je daleko lepší volat přímo na konkrétní číslo. A když se náhodou spletete, tak vás hasiči na tu sanitku stejně přepojí, takže fungují jako ta slavná 112… Nesouhlas.
  6. Rozhodně bych tam nechal, je to moje oblíbená zkouška! A taky – kolik tak jednoduchých pohybových (tedy vlčáckých) snadno proveditelných na výpravě (Akélo, budeš je prostě muset alespoň jednou vyvést do přírody) tam máme? To je pořád umí, zná, poskládá, zapamatuje si, pozná…
  7. Možná je to opravdu brzy – viz Lukin… Ve stříbné by to asi mělo lepší timing 🙂 A kromě toho je tu starý zkušený moudrý Akéla a když vidí, že jeho desetileté vlče plnící zelenou stopu a sedící 4h/den u PC by mohlo mít problém, neváhá a ladně to zařadí do progamu už při plnění zelené 🙂 Nicméně zkouška je to opravdu dobrá, díky za ten nápad (nás staré bardy píšící plnícími pery by to asi těžko napadlo).

  Jinak souhlas s původně navrženými body.

  • Paráda, tři lidi, to už je nějaká společnost! I licitovaný mariáš bychom si mohli zahrát.

   4. Tvůj návrh jsem zapracoval. Osobně jsem pro.
   5. Jsem zásadně, kategoricky, všemi deseti a všemi dalšími dostupnými i nedostupnými prostředky proti tomu, abychom bojkotovali Jednotné evropské číslo tísňového volání. Děckám sice taky říkám, že když jim ukradnou kolo, tak ať zavolají policii a ne 112, ale jinak to číslo považuji za prospěšné. A díky dobré dlouhodobé mediální kampani je podle mě stejně to číslo známější mezi dětmi než ta ostatní. Osobně jsem sice na 112 nikdy nevolal, ale myslím si, že mýlíš, že by Tě ve většině případů někam přepojovali, tak jako když si spleteš číslo. Měli by s Tebou komunikovat na té lince a potřebné složky upozornit sami. Nějak si nedokážu představit situaci „Dědeček sebou seknul a drží se za srdce, co mám dělat? – V pořádku, přepojuji vás na záchranou službu a přeji pěkný den“ :-). Taky jsem někde četl, že třeba 150 už je na 112 přepojovaná automaticky, protože ta centra mají stejně na starosti hasiči. Navíc by mělo být nemožné se nedovolat, protože ta centra jsou všechna přímo propojená, takže když je jedno obsazené nebo se vyskytne chyba, automaticky Tě to hodí jinam. Teoreticky by tedy neměla nastat situace, které byly v minulém roce v médiích, a sice že se borec kvůli chybě nedovolal na záchranku a zemřel.

   7. Taky nevím. Ale co říkáte tomu, aby byla zkouška i v Zelené i ve stříbrné? Koneckonců v Zelené je v dobrovolných o drogách, kouření a alkoholu, tak by tam mělo být i toto. Ale chci to v základních :-). V té lehčí verzi (Zelená) by mohla obsahovat tu základní osvětu typu „neklikej na všechno, co se hýbá, nedávej žádné informace…“. V té těžší (Stříbrná) by už mohla být víc zmíněná počítačová bezpečnost a kyberšikana (z obou stran). Rozhodně bych nepodceňoval chuť malých dětí brouzdat po netu a jejich nápaditost v tom toho dosáhnout. Že třeba zrovna vaše děti rodiče moc nepouští ke komplu je jedině dobře, ale není to tak u všech dětí. Já měl třeba v družině 8 letého kluka, kterého mamka nechávala během práce samotného doma a on průměrně 4-5 hodin denně pařil wowko a dělal blbosti na síti. Je to sice extrém (alespoň doufám), ale předpokládám, že pár podobných dětí se najde v každém ročníku na ZŠ. A vaše děti s vzornými rodiči je můžou mít za kamarády. Což mi připomnělo, že teď jsme v práci řešili, že se tři druháčci na školním počítači navzdory hlídacímu psu proklikali na stránky s tvrdým polským pornem a strávili na nich příjemnou půlhodinku, než zablokovali školní síť.
   Každopádně nevím, no. Ještě bych to nechal na zvážení.

   Jinak mě, Tomíku, těší, že jsi modernizoval a přešel z ručně lisovaného inkoustu a husího brka na plnící pero.

   • Tak nějakou tu lehčí formu – chodit jen na stránky, kam mi povolí rodiče, a neklikat tam na reklamy, „nebavit se“ s cizími lidmi ani na netu, to bych asi překousl, ikdyž ti šestiletí na mě budou většinou stejně vejrat a učit se ty pravidla spíš nazpaměť, než že by jim rozuměli…ale myslím si, že to moc velký efekt mít nebude. Já osobně navíc pracuju s vlčaty plnícími zelenou a stříbrnou stopu dohromady, takže i ti nováčci slyší, co o tom říkají zkušenější vlčata a nějaké povědomí budou mít i když ještě sami bod nebudou muset plnit.

   • 5. Z pod přívalu argumentů tedy zvedám svoji zakrvácenou a ohořelou ruku bez hodinek (před chvílí na ní ještě byly) i pro tu 112 🙂

    Díky za osvětu, my na vesnici totiž rovnou posíláme nejméně ohořelého pro velitele hasičů (bydlí v ulici vedoucí na Kratochvilku) a nebo voláme přímo panu doktorovi do Ivančic, aby pro nás poslal blikačku… A když někdo něco ukradne, tak mu starosta dá přes hubu a je to.

    A taky nemáme televizi, takže každodenní večerní půlhodina zpráv vyplněná katastrofami všeho druhu nás míjí a tudíž nevíme, nakolik je ta 112 propagovaná (to je prosím fakt) 🙂

    • Vždycky jsem rád, když může přinést světlo kultury a vzdělanosti do těch temných, divokých míst mimo mapu, kam nevede MHD a kde nemají zimní stadion.

     Co se týká ožehavého bodu číslo 7, tak co ho dát v té jednodušší formě do dobrovolných vedle těch drog a tak, a pak to pořádně rozvést v základních ve stříbrné?

      • Zdar bratři,
       Rád bych se také zapojil do debaty o bodě 7. Souhlasím s Rianem, že by tento bod měl být v povinných v lehčí formě už v Zelené a pak rozvinutější ve Stříbrné stopě. Nemyslím, že by 7, 8 leté vlče (které zrovna skládá Zelenou stopu) cíleně navštěvovalo pornostránky, ale on stačí všudypřítomný Facebook! Já se v podobných sociálních sítí neangažuju, ale dnes ho mají už malé děti, a co všechno dokážou na sebe a svou rodinu vykecat… A spolu se smartphony i doplnit fotkami, kterých jednou budou litovat… K založení stránky přitom vůbec nemusí chodit na počítač doma, ale zařídí si to ze školy (tak, jako moje starší 2 děti…). O tomto nebezpečí by bylo určitě dobré si s vlčaty popovídat. A kyberšikana není výjimkou už u dětí na prvním stupni…

 7. Tak já tím, že jsem se nemohl zúčastnit setkání vůdců, tak budu mít komentáře k více bodům, abych pak nelitoval, že jsem to aspoň nezmínil 🙂

  1. Dobrovolné zkoušky – asi jsem jediný, kterému naprosto vyhovoval starý princip fungování „dobrovolných“ zkoušek, takže se ho ani nebudu pokoušet obhajovat, ale osobně bych zvážil, jestli by v dobrovolných teda neměly být trochu jiné věci – např. viz 3. lístek, kde bych 3. a 4. bod zařadil určitě do nějaké (třeba stříbrné) stopy jako povinné a dal bych místo toho nějaké body, které jsou naroveň tomu plavání a je skutečně jedno, které z bodů si vlče vybere (např. ujedu za den 30 km na kole, umím lyžovat). Ono se pak totiž myslím stejně ve výsledku děje, že si 99 procent vlčat vybere ty jednoduché nebo oblíbené body a na ty zbylé se nikdy nedostane, proto bych se snažil sestavit je tak, aby bylo fakt jedno, které body vlče splní, byly zhruba stejně obtížné a zároveň aby u žádného z nich nevadilo, že jej vlče třeba nikdy mít splněn nebude. Asi by to bylo o něco těžší sestavit, ale mně by to tak teda dávalo mnohem větší smysl.
  Pak jsem ještě přemýšlel nad dobrovolnými zkouškami v 1. lístku, kde má vlče splnit alespoň 4 body, ale pokud naše smečka nemá číslo a nemáme zatím ani šestky pro nedostatečný počet vlčat, tak můžou naše vlčata splnit jen 3 body a je to tak pro ně teoreticky nesplnitelné – bude se s tímto dát něco udělat?

  2. Šestník x Mauglí – my pracujeme s šestníkem, jakožto zástupcem z řad vlčat a Mauglího bohužel naopak nemáme z personálních důvodů – bylo by možné to alespoň změnit na „Znám jméno a přezdívku šestníka nebo Mauglího a jeho bydliště“ nebo „Znám jméno a přezdívku jednoho dalšího zástupce smečky a jeho bydliště“?

  4. Telefon do zaměstnání – tomuto úplně nerozumím, protože v návrhu nové stopy je v povinných znalost telefonu na oba rodiče, namísto znalosti telefonního čísla domů. Vlče tedy má znát zpaměti mobil na oba rodiče do povinných a v dobrovolných zůstává telefon do zaměstnání? Ten mi přijde už v dnešní době jako dost nesamozřejmá věc, zatímco mobil má v podstatě každý, na druhou stranu znát povinně telefon na oba rodiče může být pro mladší vlčata podle mě dost těžké a osobně bych teda navrhoval dát do povinných 1 telefon na rodiče a do dobrovolných telefon na druhého rodiče nebo telefon domů/do práce.

  9. KPZ – Tenhle bod zrušit jsem sice navrhoval já, ale v dobrovolných dle nové koncepce by se mi naopak líbil – ve smyslu když má o to vlče zájem, ať KPZ používá a je to jen dobře, ale pokud ji nemá a zvolí si jiný bod z dobrovolných, tak se nic neděje.

  • Sory za zpoždění. Každý den jsem se sem několikrát díval a doufal jsem, že zkusí napsat svůj názor někdo jiný než já, aby to nebylo tak jednotvárné :-). Ale nedá se nic dělat.

   1. Dobrovolné zkoušky – osobně se mi naopak líbí, když někde nejsou ty dobrovolné vyrovnané, viz ten 3. lístek. Pro někoho může být obtížné to plavání (nebo sporty obecně) a pro někoho zase povídat si o něčem nebo se něco učit. S výběrem by také mohl pomáhat Akéla. Ne stylem „vybereš si tohle a basta!“, ale vést dané vlče k nečemu. Ať už individuálně, nějakým přístupem k němu samotnému, nebo hromadně, zařazením do programu schůzky hru nebo povídání o hrozbách návykových látek nebo návštěvou bazénu či slibem, že se tam brzy půjde.
   Další věc je získávání respektů, kdy některé jsou udělány tak, aby museli kluci splnit určité dobrovolné zkoušky, chtějí-li je získat.
   Poslední věc jsem říkal na Setkání, ale zapomněl jsem ji tady přidat do materiálů. Myšlenka je, že se některé dobrovolné zkoušky ze Zelené promítnou do základních ve Stříbrné, například jako součást nějaké větší zkoušky, nebo v rozšířené variantě. Například uzlíky, třeba ty hrozby, mapové značky a tak. Ti, co si to nevybrali to stejně budou muset splnit, pro ty, co už to mají, bude platit usvědčené „opakování je matka moudrosti“. Ve Stříbrné ale zase budou možnost si v dobrovolných vybírat, co je víc baví nebo co jim víc jde.
   Nicméně se nebráním tomu, že by se některé lístky, co se týká dobrovolných, trochu přepracovaly. Něco se přidalo, něco případně přesunulo do Stříbrné. Máš nějaké návrhy?
   Dobrovolné v 1. lístku jsou dobrá připomínka. Pochopitelně že tohle, stejně jako celá nová stopa, je úmyslně postavené tak, aby to Tvá vlčata nebyla schopná splnit a Tobě se s tím co nejhůř pracovalo. Ne vážně, určitě se s tím dá něco dělat. Osobně bych dal dohromady dva nebo tři body a dal tam „nebo“. Jako třeba „znám pokřik smečky nebo šestky“. Pak by možná ještě šlo rozdělit tu znalost dvou jiných zvyklostí smečky na dvě zkoušky, ale nevím, jestli zrovna tohle by Ti pomohlo. Každopádně se na to po víkendu pořádně kouknu a zapracuju to do návrhu. Kdyby Tě k tomu něco dalšího napadlo, piš.

   2. „Znám jméno a přezdívku jednoho dalšího zástupce smečky a jeho bydliště“ se mi líbí. Monžná bych to ještě prodloužil, ať mají co v 1. třídě číst na „Znám jméno a přezdívku jednoho dalšího zástupce smečky (Mauglí, šestník,…) a jeho bydliště“?

   4. Telefon do zaměstnání – tady nevím. Jistě, naučit se dvě čísla na rodiče je těžší, než se naučit jedno. Osobně ale tuhle zkoušku považuji za jednu z nejužitečnějších v celé stopě. Právě v dnešní době mobilních telefonů je to skvělá věc. Většina dětí totiž právě z důvodů mobilních telefonů nezná číslo vůbec nikam (já musel umět i jako malý číslo domů, k tetě, k babičce a k mamce do práce), pak mobil ztratí nebo zapomene a co? Nic. Pokud se ale dohodneme, můžeme to stáhnout na číslo jednoho z rodičů, to snad stačí taky.
   Proč Tě ale trápí telefon do zaměstnání, nechápu. Je to jedna z nejlehčích zkoušek, stačí říct mamce nebo taťkovi, ať mu uloží do mobilu své číslo do práce a má to. Navíc je to dobrovolná zouška. A taky se to někdy hodí. Úplně vždycky se ani v dnešní době mobilů nedovoláš, tohle je taková záloha. Já bych to za sebe určitě nechal. Uvidíme, jestli se ještě někdo vyjádří.

   9. Ok, jelikož jsi byl navrhovatel, tak tenhle bod můžeme pustit z hlavy.

   Jelikož jsi jediný diskutér, očekávám Tvůj příspěvek ještě k bodu číslo 7, který ještě není úplně vyřešený :-).

   • Riane, já jen kritizuji, konstruktivně něco tvořit není můj styl :).
    Co se týče jakéhosi návrhu překopání bodů v těch dobrovolných, minimálně já bych se nad tím musel hodně dlouho zamýšlet a na to bohužel kvůli psaní diplomky tento měsíc čas mít asi nebudu, ale kdyby přece jen, určitě se o svůj návrh podělím. Ale pokud nic konkrétního nenavrhnu, ber to jako nemístnou provokaci a není třeba se dobrovolnými dále zaobírat.
    Návrh bodu 2 se mi osobně líbí, tak si ho asi můžeme rovnou schválit, když má tady stoprocentní podporu ;).
    S těmi telefony asi souhlasím, sice za nás byla ještě šestimístná telefonní čísla, ale v Simpsnech říkali, že vědci odhalili že i opice si dokážou zapamatovat až deset čísel, takže budu věřit, že se to třeba naučí i vlčata.
    K tomu internetu osobně nemám úplně jasný názor, protože moje nejstarší vlčata mají 9 let a rodiče jim moc volnosti na internetu ještě nedávají a ti nejmenší prckové možná sotva vědí, co je to internet, protože je to zatím ani nezajímá (a ne, není to spíš tím, že by na vesnici nebyl ještě zaveden internet), tak aby vůbec pobírali nějakou debatu na toto téma. Osobně navrhuji přesunout tento bod do stříbrné a tím pádem můžeme i odložit diskuzi nad konkrétní podobou otázky :).

Skaut – český skauting ABS

Skaut ABS je skautské sdružení, které vychází ve své činnosti ze zásad světového skautingu a hlásí se k odkazu českého zakladatele A. B. Svojsíka.

Kontakt

e-mail: skautabs@skautabs.cz

telefon: +420 604 479 977
Malenická 1791/13, Praha 4, 148 00

skautabs.cz

Běží na redakčním systému WordPress.
RSS kanál pro články
RSS kanál pro komentáře