TOPlist

Skaut – český skauting ABS

Welcome!

If you are scout, you will be scout forever...
On these websites you can see reports from activities of the Skaut ABS. It is non-political, non-governmental, non-profit
EN making association.
More about us in English

Skaut – český skauting ABS

Malenická 1791/13,
Praha 4, 148 00
+420 604 479 977
@ skautabs@skautabs.cz
$ 61200022/5500
70103054

Zpráva

Jednou skautem – vždycky skautem!

Skaut – český skauting ABS je skautské hnutí, jehož založení iniciovali činovníci Junáka, zklamaní nežádoucími trendy v hnutí Junák a kteří se svobodně rozhodli iniciovat návrat k původní cestě dosahování nadčasových skautských principů a ideálů.

Skaut ABS vychází ze zásad světového skautingu stanovených lordem Baden-Powellem, myšlenek E.T.Setona a ze zásad zakladatele skautského hnutí u nás, prof. A.B.Svojsíka. Detailní specifikování hnutí Skauta ABS je obsaženo v prohlášení přípravného výboru hnutí Skauta ABS ze dne 25.listopadu 2000.

Dne 25.listopadu 2000 proběhl v Brně ustavující sněm Skauta ABS, který ve svém usnesení mimo jiné schválil stanovy, zákony, sliby, hesla, příkazy, znak a slibové odznaky.

Dne 9.6.2001 se v Praze konal 1. řádný sněm Skauta ABS, na kterém byli ve funkcích potvrzeni sestry a bratři, zvoleni na ustavujíccím sněmu v Brně a dále byli provedeny volby na další, dosud neobsazená místa v hlavním náčelnictvu (HN). Sněm se vyznačoval vysokým pracovním nasazením, protože jeho program bylo nutné zvládnout v jediném dni. S usnesením tohoto sněmu je možné se seznámit.

Dne 24.5.2003 se konal již 2. řádný sněm Skauta ABS, tentokrát opět v Praze. Úlohy hostitele se úspěšně zhostilo pražské středisko Gatagéwa. Před vlastním sněmem proběhlo setkání vůdců středisek a oddílů Skauta ABS, při kterém byly projednány a vyjasněny všechny otázky a úkoly, které měl sněm projednat. Vzhledem k důkladné předsněmovní diskusi mohlo být jednání sněmu uskutečněno opět v jediném dni, jak se již pomalu stane tradicí. I usnesení tohoto 2. řádného sněmu je možné si přečíst.

  Kontaktní adresa sídla Skauta ABS:

   Skaut ABS
   Rybalkova 33
   101 00 PRAHA 10 – Vršovice

Skaut – český skauting ABS

Skaut ABS je skautské sdružení, které vychází ve své činnosti ze zásad světového skautingu a hlásí se k odkazu českého zakladatele A. B. Svojsíka.

Kontakt

e-mail: skautabs@skautabs.cz

telefon: +420 604 479 977
Malenická 1791/13, Praha 4, 148 00

skautabs.cz

Běží na redakčním systému WordPress.
RSS kanál pro články
RSS kanál pro komentáře