TOPlist

Skaut – český skauting ABS

Welcome!

If you are scout, you will be scout forever...
On these websites you can see reports from activities of the Skaut ABS. It is non-political, non-governmental, non-profit
EN making association.
More about us in English

Skaut - český skauting ABS

Malenická 1791
Praha 4, 148 00
+420 604 479 977
@ skautabs@skautabs.cz

Zpráva

Pfadfinder Belt – výzva pro RS

Úvod
„Pathfinder Belt je výzvou, která otvírá skautům a roverům od 16 let svět. Je to příležitost pro rovery absolvovat desetidenní expedici , která jim může pomoci porozumět  tomu, jak žijí lidé v jiných zemích
.Pathfinder Belt (dále jen PB) je opakem dovolené zajištěné cestovkou. Byl vytvořen, aby pomohl mladým lidem rozvíjet opravdové porozumění jiné zemi, tím, že jí procestují, splní tajný projekt, prověří svou schopnost pracovat v malém týmu a setkají se s místními lidmi.

Doporučení
Ke splnění této zkoušky musí účastníci:
Být starší 16 let
Plánovat a uskutečnit mezinárodní expedici jako součást malého tým
Vycestovat do jiné země a procestovat ji za 10 dní
Uskutečnit hlavní projekt, který si sami zvolili
Uskutečnit 10 malých projektů
Vést kroniku o průběhu expedice
Zúčastnit se rozpravy po absolvování expedice
Vytvořit prezentaci o průběhu expedice

Cesta
Většina PB expedicí proběhla pěšky. Lze akceptovat i jinou formu dopravy jako je kanoe, loď, kolo, kůň. Některé týmy chtějí použít jako součást expedice místní veřejnou dopravu, a je to akceptovatelné, pokud jim to nezabrání v setkávání a rozhovorech s místními lidmi. Nezapomeňte prosím, že stopování není při akcích v rámci WFIS dovoleno!

Délka
Expedice musí trvat 10 dní. Není to ani sprint, ani maratón. Za těchto 10 dní by měl tým strávit cca 30 hodin cestováním z místa na místo a navštívit minimálně 4 různá města nebo vesnice. Pro typickou pěší expedici doporučujeme celkovou trasu kolem 160 km.  Samozřejmě trasa a její délka závisí na místním terénu, formách dopravy a fyzických schopnostech účastníků expedice, denních teplotách a počasí. Čas strávený cestou na místo a zpět domů se do celkové délky expedice nezapočítává.

Příprava
Tým si musí připravit podrobný plán expedice. Pro mnoho skautů a roverů bude taková příprava zahraniční expedice novou zkušeností.  Výbornou přípravou je také uskutečnit s týmem před vlastní akcí  víkendovou „miniexpedici“ do nejbližšího okolí a vmyslet si a splnit 3 úkoly. Příprava  musí zahrnovat i bezpečnostní opatření a nouzový plán., fyzickou přípravu a  diskuzi o nejlepším způsobu, jak propagovat svoji expedici a získat pomoc od místních lidí.
Důležité je, aby na konci přípravy tým dobře rozuměl tomu, jaký cíl PB má, totiž lepší porozumění životu lidí v jiné zemi a jejich způsobu života. Týmy nesmí zapomenout, že nadměrná fyzická náročnost není náplní ani účelem PB  expedice.

Kde a kdy
Mnoho  expedicí je organizováno zemí nebo sdružením. Je to výhodné proto, že lze získat všemožnou podporu od státu nebo sdružení. V takovém případě si nemusí tým stanovovat datum a trasu expedice, i když rozhodnutí o přesné trase by mělo padnout vždy po dohodě s účastníky. Je také alternativou, že si  vlastní PB expedici může tým naplánovat v návaznosti na větší výpravu nebo tábor. Svůj úmysl ohlásí tým nejméně 3 měsíce před konáním kursu na adresu  kanceláře WFIS. Odtud se dočká pomoci  s přípravou hlavního projektu bude-li to potřebovat, budou mu zajištěny kontakty s místními skauty.

Pozn.
WFIS už dnes má zázemí po celém světě, takže je možné vybrat si vzdálenější destinace, jako je třeba Afrika nebo Indie.

Trasa
Při výběru trasy pamatujte na to že:
Musí vést aspoň přes 4 města či vesnice
Nesmí vést divočinou
Musí být možné během ní splnit všechny projekty – hlavní i malé
V mnoha zemích je snažší navázat kontakt s místními lidmi na vesnici než ve velkých městech

Vybavení
Musí být dostatečné na 10 dní, všechno tedy musí být funkční.
Boty musí být rozšlápnuté, oblečení odpovídající terénu a převažujícímu typu počasí, rovněž tak stany.
Zjistěte si jaký druh paliva je v které zemi povolen.
Pokud si chcete nakupovat potraviny během expedice, nezapomeňte přesto mít „železnou zásobu“ instantních potravin s sebou.
Vaše vybavení by nemělo přesáhnout váhu 16 kg nebo jedenu pětinu vaší váhy.

Bezpečnost a velikost týmu
Bezpečnost týmu je nejdůležitější. PB expedice se nesmí uskutečnit v zemích, kde jsou bezpečnostní rizika. Pokud je nutné překonat nebezpečná území musí být dodržena následující pravidla:
Hlavním cílem PB expedice je setkávání s místními lidmi, a to, aby mohly být realizovány projekty. Proto je dobré držet se alespoň z části obydlených míst a tým nesmí mít méně než 4 členy. Velikost týmu závisí na velikosti možného nebezpečí.
Většina území, kde probíhají PB expedice má mít dobré pokrytí signálem pro mobilní telefony aby bylo v případě potřeby možné přivolat pomoc prostřednictvím mobilu. Tým musí být dobře informován o všech nutných bezpečnostních opatřeních v dané zemi a pro styk s místními lidmi. Většina týmů má tu zkušenost, že skautský kroj velice usnadňuje navázání kontaktu s nimi.

Rozpočet
Většina expedic má co nejnižší rozpočet. Kromě jiného to pomáhá to motivovat tým, aby se vyhýbal komerčním tábořištím, přijal domácí pohostinství a ochutnal místní stravu.

Projekty
Každý tým si určí hlavní projekt,který si nechá odsouhlasit ještě před odjezdem. Dobré jsou projekty typu:
Zjistit, jak tráví mladí lidé volný čas, jaké mají možnosti a jaké podmínky
Zjistit jaký je ve vybrané lokalitě průmysl a tradiční řemesla
Udělat srovnání životního stylu lidí ve vesnicích v nížinách a na vrchovině
Následovat tok řeky a zjistit jaké komunity zde žijí, jaký je zde průmysl, zemědělství a životní styl
Hudební rozvoj zvolené země
Kultura
Jídlo a nápoje
Architektura
JazykKaždý tým musí také splnit 10 menších projektů. Dostane  je od  koordinátora projektu. 24 hodin před zahájením své expedice. Bude si moci vybrat ze seznamu 20 projektů, aby byla zajištěna flexibilita a zaručena možnost, že  lze projekty splnit ve zvolených podmínkách.  Dobrý projekt je takový, při kterém:
Potřebujete pomoc a informace od místních lidí
Uděláte něco co oni udělat nestačili
Jeho splnění bude trvat tak hodinu
Je založen na něčem co je unikátní nebo zvláštní v okolí místa, kde se nacházíte
Například:
Rozhovor s nejstarší žijící osobou ve vesnici o tom, jak probíhal její život
hlavně v UK používají lidé internet každý den. Zjistěte, jak důležitý je internet pro oblast, kterou jste navštívili?

Shrnutí
Co nejdříve po ukončení expedice, a je-li to možné, dříve než opustíte navštívenou zemi, se tým setká s koordinátorem (vedoucím)  a bude ho informovat o průběhu expedice. To pomůže expedičnímu týmu s reflexí
Co bylo uděláno
S jakými lidmi se setkal
Jak vidí rozvoj v navštívené zemi
Jak pracoval tým
Jak dobře byl udělaný plán
Co bylo dosaženo
Shrnutí není hodnocení a o ničem se při něm nerozhoduje.

Kronika
Kronika je hodnocena. Je to způsob jak zachovat osobní, autentické poznámky o průběhu expedice a pomohou při shrnutí a prezentaci expedice. Kronika může být vedena klasicky na papíře, nahrávána na diktafon nebo jako video-deník. Užitečné pro  vytvoření prezentace jsou samozřejmě fotografie a diapozitivy.

Hodnocení
 PB je hodnocen týmem, který zhodnotí:
Jak byly obohaceny znalosti účastníků o navštívené zemi, lidech v ní žijících a jejich životním stylu
Co dal projekt jednotlivým účastníkům a jakou zkušenost získali jako tým
Kvalita celé expedice
Hodnotící tým tvoří obvykle:
Některý z vedoucích expedice
Koordinátor projektu
Další osoba navržená oblastí, zemí nebo asociací
Shrnutí, prezentace a diskuze s týmem pomohou při hodnocení celé expedice. Úspěšný tým obdrží certifikát a Pathfinder Belt – opasek se specielní přezkou, který lze získat pouze úspěšným završením celého projektu.
PB expedici lze započítat do dalších podobných projektů, jako je Cena „Zlaté expedice“, která je součástí projektu „Cena vévody z Edinburgu“ a lze ji získat, pokud vedení pořádající asociace zašle zprávu o expedici do čtyř měsíců po jejím skončení. PB expedice může být také započítána do Ceny sv, Jiří nebo dalších cen, ale vždy jen jednou.

Chcete-li se k projektu přihlásit kontaktujte některého z členů Hlavního náčelnictva. ten Vám přihlášení zprostředkuje.

Originální zadání v angličtině najdete na http://www.wfis-europe.org


Příspěvek byl publikován v rubrice Zprávy a jeho autorem je hanka. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Skaut – český skauting ABS

Skaut ABS je skautské sdružení, které vychází ve své činnosti ze zásad světového skautingu a hlásí se k odkazu českého zakladatele A. B. Svojsíka.

Kontakt

e-mail: skautabs@skautabs.cz

telefon: +420 604 479 977
Malenická 1791, Praha 4, 148 00

skautabs.cz

Běží na redakčním systému WordPress.
RSS kanál pro články
RSS kanál pro komentáře