Náplň činnosti

Na následujících řádcích Vám poskytneme několik základních informací k naší činnosti

Nebojte se, že by se Vaše dítě vstupem do skautského oddílu ocitlo ve:

 • spolku pro předvojenskou výchovu či militaristickém sdružení
 • spolku zaměřeném pouze na volnočasové aktivity
 • v církvi, náboženském hnutí či sektě

Vstupem do skautského oddílu získá Vaše dítě možnost:

 • mít přátelské zázemí, které ho může pomoci ochránit před špatnými návyky, drogami a závadovými partami
 • Naučit se samostatnosti, rozhodnosti a rozumné míře tolerance mezi dobrými kamarády
 • Pobývat v přírodě, naučit se jí rozumět a pomáhat ji chránit
 • Rozšířit si a získat užitečné znalosti a dovednosti důležité pro jeho budoucí osobní a profesní život, např. schopnost týmové práce, komunikační dovednosti, rozhodovací a řídící schopnosti… a to vše bez nadměrných finančních nákladů
 • dobře si poradit v krizových situacích

Oddíly jsou vedeny lidmi, kteří:

 • si s dětmi rozumí, mají bohatou praxi a zkušenosti v práci s nimi
 • pracují dobrovolně, ve svém volném čase a bez nároku na odměnu
 • musí prokázat všestranné znalosti, dovednosti a způsobilost pro tuto práci složením náročné zkoušky

Děti se mohou účastnit a účastní se rády:

 • 1 x týdně dvouhodinové schůzky v klubovně nebo na hřišti
 • 1-2 x měsíčně víkendových výprav mimo město
 • letního a zimního tábora a dalších zajímavých akcí

Děti se společně naučí a vyzkouší si:

 • Poznávat přírodu a pomáhat jí
 • Tábornické dovednosti
 • Modelaření všeho druhu
 • Netradiční sporty
 • Netradiční rukodělné práce – kůže, korálky, proutí….

Je toho ještě dost, ale nejlepší je přijít se osobně přesvědčit!

Děti z našich oddílů se učí a některé již umí:

 • Plnit své povinnosti a držet dané slovo
 • Být přátelský(á) a hrát fair
 • Bavit se bez počítače, televize a drahých hraček
 • Pomáhat lidem, nebýt sobecký
 • Být všem dobrým kamarádem/kamarádkou do nepohody

To vše pomocí her a dalšího zajímavého programu.

Něco k organizaci

 • skautský program je diferencován podle věku a schopností dětí. Počítá se všemi věkovými kategoriemi, tedy i s nejmladšími.
 • Na všech akcích jsou děti pojištěny proti úrazu hromadnou pojistkou

Kde a kdy nás najdete?

Podrobnosti naleznete u jednotlivých vůdců středisek a oddílů. Seznam našich aktivních středisek i naleznete v našem rozcestníku.