TOPlist

Skaut – český skauting ABS

Vítejte

Skaut - český skauting ABS je skautské sdružení, které vychází ve své činnosti ze zásad světového skautingu stanovených lordem Baden-Powellem, myšlenek E. T. Setona a ze zásad stanovených zakladatelem skautského hnutí u nás, profesorem A. B. Svojsíkem.

Welcome!

If you are scout, you will be scout forever...
On these websites you can see reports from activities of the Skaut ABS. It is non-political, non-governmental, non-profit
EN making association.
More about us in English

Skaut - český skauting ABS

Malenická 1791
Praha 4, 148 00
+420 604 479 977
@ skautabs@skautabs.cz

Nejnovější informace a příspěvky

No comments

Ivančena 2015

Poděkování patří bratrům a setrám, kteří zvládli letošní programovou přípravu této, již tradiční akce, na jedničku a i všem těm, kteří na ní Skaut ABS vzorně  reprezentovali. Kdo by se chtěl dozvědět něco o těch, na jejichž památku mohyla vznikla a poslechnout si osobní svědectví o události  doporučuji následující odkaz http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/film-moji-dobri-bratri/

No comments

Scouts discover world

Korespondenční hra WFIS pro skauty a skautky Celý příspěvek

No comments

Circle of Friendship

Korespondenční hra WFIS pro světlušky a vlčata, spočívající ve výměně informací a obrázků s vlčaty a světluškami z jiné evropské země. Celý příspěvek

No comments

Ivančena 2015

Pozvánka pro Tebe, Tvůj oddíl i středisko, na společnou akci Svazových a ABS skautů.

Pojeď s námi na IVANČENU a přidej Svůj kámen. Celý příspěvek

No comments

Tradiční setkání V+V 2015

Své zástupce měla na setkání všechna střediska, kromě střediska Pangea. Neúčast byla řádně omluvena. Největší účast měli bratři a sestry ze středisek Pětilisté růže a Lesní moudrost. Celý příspěvek

No comments

General Assembly WFIS 2015

 Proběhlo v termínu 23. – 25. 1. 2015 v Křesťanském domově sv. Ludmily v Praze. Zúčastnilo se ho 70 bratrů a sester z 10 zemí Evropy.
Poděkování patří nejen členům Hlavního náčelnictva, kteří předem připravili podmínky pro úspěšný průběh akce, ale také
bratru Doktorovi ze střediska Lesní moudrost
sestře Želvičce ze střediska Čante
sestře místonáčelní Ježkovi
bratrům Kráťovi, Dikimu a členům klanu Ibirinoko ze střediska „Gatagewa“
kteří se zasloužili o hladký průběh a zakončení celé akce.
Také všem těm, kteří svou pomoc nabízeli…. Celý příspěvek

No comments

PATNÁCTKA

NEZAPOMEŇTE SE ZAPOJIT!

Hlavní náčelnictvo Skauta ABS vyhlašuje  soutěž v souvislosti s našimi 15. narozeninami.  Zúčastnit se mohou jednotlivé oddíly nebo střediska jako celek. Celý příspěvek

No comments

Už bychom mohli mít občanský průkaz!

Dnes 6.1.2015 je tomu přesně 15 let, co vzniklo naše společenství Skaut – český skauting ABS. Naším přáním bylo a je nebýt organizací řízenou směrnicemi, ale být společenstvím povzbuzovaným motivací. Být  přirozeným společenstvím vedeným spíše láskou než nařízeními, jak  si to přáli i  manželé Baden-Powellovi ve 30 letech minulého století.

Je třeba poděkovat všem, kteří po 15 let, a v průběhu těch 15 let, přispěli a přispívají svou obětavou prací k tomu, že se naše společná přání uskutečňují a Skaut ABS se  dočkal svého malého jubilea.
Nezapomínejme, jak pravdivé je heslo WFIS „Together we are stronger!“ (Společně jsme silnější!)

Tak všechno dobré, hodně elánu a sil do dalších let naší činnosti. Také spoustu bratrů a sester v oddílech a kupu nápadů a inspirace pro práci s nimi.

Za Hlavní náčelnictvo Skauta ABS
Hanka Končická

No comments

Vlčata

Pro všechny, kteří pracují s vlčaty jsem uložil knihu do pdf: Vlčata od Ivana Brychty. Kniha stále patří do zlatého fondu.

No comments

Poděkování

Milé sestry a vážení bratři,
celá naše vlast si v těchto dnech připomíná jubileum 25 let svobody a demokracie. Nebýt 17. listopadu 1989, tak by obnova skautingu v tehdejším Československu byla prakticky nemožná. Jsme proto vděční, že se můžeme stejně dlouhou dobu svobodně a demokraticky věnovat mladším skautským sestrám a bratrům a předávat jim skautské ideály, které jste vy kdysi předali nám.
Chtěli bychom vám všem proto nyní poděkovat, že jste skautskou pochodeň udržovali při životě po celou dobu normalizace a na konci roku 1989 jste nám ji postupně předávali. Bylo to pro nás zavazující. Celý příspěvek

Skaut – český skauting ABS

Skaut ABS je skautské sdružení, které vychází ve své činnosti ze zásad světového skautingu a hlásí se k odkazu českého zakladatele A. B. Svojsíka.

Kontakt

e-mail: skautabs@skautabs.cz

telefon: +420 604 479 977
Malenická 1791, Praha 4, 148 00

skautabs.cz

Běží na redakčním systému WordPress.
RSS kanál pro články
RSS kanál pro komentáře