No comments

General Assembly WFIS

O posledním lednovém víkendu se naši zástupci zúčastnili pravidelného sněmu World Federation of Independent Scouts (WFIS) v Hamburku. Atmosféra byla, jako vždy, příjemná. Všichni účastníci absolvují dlouhou a drahou cestu na vlastní náklady proto, aby nejen projednali co je třeba, ale hlavně, aby se vzájemně setkali, vyměnili si zkušenosti a podpořili se navzájem…. Celý příspěvek

1 komentář u textu s názvem Zachraňme čas

Zachraňme čas

Setkání vůdců a vůdkyň a nejen jich 6.-7.2.2016 Celý příspěvek

No comments

Ivančena 2015

Poděkování patří bratrům a setrám, kteří zvládli letošní programovou přípravu této, již tradiční akce, na jedničku a i všem těm, kteří na ní Skaut ABS vzorně  reprezentovali. Kdo by se chtěl dozvědět něco o těch, na jejichž památku mohyla vznikla a poslechnout si osobní svědectví o události  doporučuji následující odkaz http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/film-moji-dobri-bratri/

No comments

Scouts discover world

Korespondenční hra WFIS pro skauty a skautky Celý příspěvek

No comments

Circle of Friendship

Korespondenční hra WFIS pro světlušky a vlčata, spočívající ve výměně informací a obrázků s vlčaty a světluškami z jiné evropské země. Celý příspěvek

No comments

Ivančena 2015

Pozvánka pro Tebe, Tvůj oddíl i středisko, na společnou akci Svazových a ABS skautů.

Pojeď s námi na IVANČENU a přidej Svůj kámen. Celý příspěvek

No comments

Tradiční setkání V+V 2015

Své zástupce měla na setkání všechna střediska, kromě střediska Pangea. Neúčast byla řádně omluvena. Největší účast měli bratři a sestry ze středisek Pětilisté růže a Lesní moudrost. Celý příspěvek

No comments

General Assembly WFIS 2015

 Proběhlo v termínu 23. – 25. 1. 2015 v Křesťanském domově sv. Ludmily v Praze. Zúčastnilo se ho 70 bratrů a sester z 10 zemí Evropy.
Poděkování patří nejen členům Hlavního náčelnictva, kteří předem připravili podmínky pro úspěšný průběh akce, ale také
bratru Doktorovi ze střediska Lesní moudrost
sestře Želvičce ze střediska Čante
sestře místonáčelní Ježkovi
bratrům Kráťovi, Dikimu a členům klanu Ibirinoko ze střediska „Gatagewa“
kteří se zasloužili o hladký průběh a zakončení celé akce.
Také všem těm, kteří svou pomoc nabízeli…. Celý příspěvek

No comments

PATNÁCTKA

NEZAPOMEŇTE SE ZAPOJIT!

Hlavní náčelnictvo Skauta ABS vyhlašuje  soutěž v souvislosti s našimi 15. narozeninami.  Zúčastnit se mohou jednotlivé oddíly nebo střediska jako celek. Celý příspěvek

No comments

Už bychom mohli mít občanský průkaz!

Dnes 6.1.2015 je tomu přesně 15 let, co vzniklo naše společenství Skaut – český skauting ABS. Naším přáním bylo a je nebýt organizací řízenou směrnicemi, ale být společenstvím povzbuzovaným motivací. Být  přirozeným společenstvím vedeným spíše láskou než nařízeními, jak  si to přáli i  manželé Baden-Powellovi ve 30 letech minulého století.

Je třeba poděkovat všem, kteří po 15 let, a v průběhu těch 15 let, přispěli a přispívají svou obětavou prací k tomu, že se naše společná přání uskutečňují a Skaut ABS se  dočkal svého malého jubilea.
Nezapomínejme, jak pravdivé je heslo WFIS „Together we are stronger!“ (Společně jsme silnější!)

Tak všechno dobré, hodně elánu a sil do dalších let naší činnosti. Také spoustu bratrů a sester v oddílech a kupu nápadů a inspirace pro práci s nimi.

Za Hlavní náčelnictvo Skauta ABS
Hanka Končická