No comments

Workshop WFIS 2016

WFIS slaví v letošním roce 20 let své činnosti. Slavnostní setkání bude v německém  Laubachu  v termínu 30.9. – 2.10. 2016 v rámci pravidelného workshopu, tedy setkání  činovníků.  Celý příspěvek

No comments

Eurocamp WFIS 2018

Proběhne v Anglii vNewbury  v  termínu 28.7. – 4.8.2018. Veškeré informace a prezentaci naleznete na webových stránkách  http://www.eurocamp18.com

Celý příspěvek

No comments

Čas

K zamyšlení jsou pro nás  následující slova Michela Quista, autora knihy „Mezi člověkem a Bohem“:

Vyšel jsem. Venku se procházeli lidé.

Chodili sem a tam, procházeli se, pospíchali, běhali.
Jezdila kola, jezdila auta, jezdila nákladní auta.
Ulice se hýbala, město se hýbalo, celý svět se hýbal.
Běhali, aby neztratili čas, honili se za časem, aby dohnali čas, aby získali čas. Celý příspěvek

No comments

General Assembly WFIS

O posledním lednovém víkendu se naši zástupci zúčastnili pravidelného sněmu World Federation of Independent Scouts (WFIS) v Hamburku. Atmosféra byla, jako vždy, příjemná. Všichni účastníci absolvují dlouhou a drahou cestu na vlastní náklady proto, aby nejen projednali co je třeba, ale hlavně, aby se vzájemně setkali, vyměnili si zkušenosti a podpořili se navzájem…. Celý příspěvek

No comments

Ivančena 2015

Poděkování patří bratrům a setrám, kteří zvládli letošní programovou přípravu této, již tradiční akce, na jedničku a i všem těm, kteří na ní Skaut ABS vzorně  reprezentovali. Kdo by se chtěl dozvědět něco o těch, na jejichž památku mohyla vznikla a poslechnout si osobní svědectví o události  doporučuji následující odkaz http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/film-moji-dobri-bratri/

No comments

Scouts discover world

Korespondenční hra WFIS pro skauty a skautky Celý příspěvek

No comments

Circle of Friendship

Korespondenční hra WFIS pro světlušky a vlčata, spočívající ve výměně informací a obrázků s vlčaty a světluškami z jiné evropské země. Celý příspěvek

No comments

Ivančena 2015

Pozvánka pro Tebe, Tvůj oddíl i středisko, na společnou akci Svazových a ABS skautů.

Pojeď s námi na IVANČENU a přidej Svůj kámen. Celý příspěvek

No comments

Tradiční setkání V+V 2015

Své zástupce měla na setkání všechna střediska, kromě střediska Pangea. Neúčast byla řádně omluvena. Největší účast měli bratři a sestry ze středisek Pětilisté růže a Lesní moudrost. Celý příspěvek

No comments

General Assembly WFIS 2015

 Proběhlo v termínu 23. – 25. 1. 2015 v Křesťanském domově sv. Ludmily v Praze. Zúčastnilo se ho 70 bratrů a sester z 10 zemí Evropy.
Poděkování patří nejen členům Hlavního náčelnictva, kteří předem připravili podmínky pro úspěšný průběh akce, ale také
bratru Doktorovi ze střediska Lesní moudrost
sestře Želvičce ze střediska Čante
sestře místonáčelní Ježkovi
bratrům Kráťovi, Dikimu a členům klanu Ibirinoko ze střediska „Gatagewa“
kteří se zasloužili o hladký průběh a zakončení celé akce.
Také všem těm, kteří svou pomoc nabízeli…. Celý příspěvek